Skadar vägsaltet trädgårdsväxterna?

Hans-Goran.Karlsson@tec.hv.se
Ingrid Åkesson, temakonsulent

Jag har mark utmed väg 30 söder om Växjö. Vägen saltas vintertid. En spireahäck mot vägen är bara grön på frånsidan. Planterade körsbärsträd med skyddsrör 6m från vägen slår bara ut nedanför rörets kant. De delar som sticker upp tycks skadade. Många andra träd och buskar nära vägen tycks ha skador. Vad kan det bero på. Jag har aldrig sett dessa skador förut. Tacksam för svar och eventuella erfarenheter på andra håll. Har man i vinter använt nya material vid saltning?

Skadorna verkar vara av icke-parasitärt slag. Om det är fråga som salt är omöjligt att avgöra utan en närmare utredning. Saltskador kan förväntas längs starkt trafikerade vägar som saltas vintertid, men det är många olika faktorer som avgör om saltet uppnår skadliga halter, t.ex. avstånd, topografi, vindriktning och styrka osv.

Att skadorna bara iakttagits förra vintern motsäger dock att det skulle vara en vanlig saltskada. Kanske har den stränga vintern varit den utlösande faktorn. När det gäller icke-parasitära skador på träd och buskar finns ofta flera olika samverkande stressfaktorer med i bilden.

Publicerad: