Ska namnet på rågångsstolpen vara vänt inåt eller utåt?

Kjell Redhe
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Skall mitt namn på en rågångstolpe vara vänt inåt min fastighet eller ska det vara utåt?

Hej Kjell!

Det finns många lokala avvikelser både när det gäller gränsstenar och gränskäppar som fastighetsägare själv sätter upp. Skogsbolag som äger skog brukar markera med en pil åt vilket håll den egna fastigheten ligger på sina gränskäppar, ex. Sveaskog -> (pil mot den egna marken). Det kan vara en god idé.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: