Såg i morse en mård och nu vill jag veta mer om mården.

Elisabeth
Bo Leijon, inst f skogsskötsel, SLUSåg i morse en mård utanför mitt sovrumsfönster. Skulle vilja veta mer om mården, vad den äter? Hur den bor? Vilken nytta (onytta) den gör. Jag vet att den tar ekorrar och fågelägg, skall man vara rädd för sina tamdjur. Har ett väldigt rikt fågelliv runt mitt hus och skogen bakom, kan den hota detta?Roligt att Du fick se en mård! Det är inte alla förunnat, för mården är skogsdjur som mest rör sig på natten. På sistone har det kommit många frågor om mård till frågelådan. Därför finns det flera tidigare svar, bland annat från Grimsö forskningsstation, där man studerar mårdens liv och leverne. Vill du ha vetenskapens senaste rön om mård får du vända dig dit. Sök annars på "mård" i frågelådans svarsbank!

Mården är inte så nogräknad på maten. Smågnagare verkar vara en stapelföda, kvantitativt sett. Ekorrar, fågelägg och fåglar är favoritföda, även om jag tvivlar på att mården tar så värst många ekorrar. Den rör sig nämligen nästan uteslutande på marken i sitt födosök, åtminstone i de områden (mellannorrland) där jag har kunnat följa åtskilliga mårdspår. Där har jag sett hur mården har grävt fram svamp, gamla bär och till och med getingbon eller möjligtvis humlebon genom snön. Den är något av en opportunist, den håller sig framme där det för tillfället finns fallvilt, rester av trafikskadade djur eller slaktavfall från jakt. Rovdjur som mård ingår i ett naturligt skogsekosystem och därför är det enligt min mening inte riktigt relevant att tala om att den gör "nytta eller onytta".

Mården är som du såg ett ganska litet djur. De exemplar jag har vägt har legat mellan 0,75 (extremt litet) till knappt 2 kg. Man behöver ínte befara att den ger sig på större tamdjur. Den skulle nog kunna ta djur upp till hönors eller kaniners storlek (den försöker sig någon enstaka gång på tjädrar och harar i skogen), men det verkar inte vara vanligt förekommande.

Mården rör sig i skog av olika typ, även nära bebyggelse. Gärna gammal skog men den genomkorsar också i ungskogar. Däremot undviker den stora öppna områden. På dagen håller den sig stilla i en tillfällig daglega, men under år med stor tillgång på smågnagare verkar den oftare vara i rörelse även dagtid. Daglegan kan vara ett hålträd, ekorrbo eller (speciellt vid kallt väder) håligheter i marken under stenar eller rötter.

0
Publicerad: