Rotsystemet verkar dött på eken, vad kan vi göra?

Joakim Sarnet
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vi har en stor död ek. Dock har vi märkt att rotsystemet verkar dött och vi börjar trampa igenom marken lite här och var  ser inga tecken på sorkar) Börjar bli lite oroliga för att marken rasar ihop ? Kan det göra det?

 

Hej Joakim!

Det korta svaret är nej. Eken rötter har dött samtidigt som ovanjordsdelen dog. Rötterna har grovlekar som ungefär motsvarar grenarnas grovlek. De kommer så sakteliga brytas ner till koldioxid och vatten, och visst blir marken mjuk precis där roten ruttnar bort. Men något större ras kommer inte att hända.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog
0
Publicerad: