Problematiserar ni skogsbruket?

Johan Ejerblom
Svarat av: 
Bengt Ek
Generalsekreterare
Föreningen Skogen

Hej!

Problematiserar ni över huvud taget skogsbruket så som det ser ut idag? Då det enligt forskning är ohållbart och förstör biologisk mångfald. Era läromedel beskriver konventionella skogsbruk utan problem alls, och att den håller "för evigt".

Hej Johan!

Det varierar säkert. Det händer nog ganska ofta att skolorna använder material från skogssektorn som läromedel utan att materialet är framtaget just för det. Min erfarenhet är att skolorna samtidigt arbetar aktivt med källkritik.

Läromedel från till exempel Skogen i Skolan går ofta ut på att få elever att reflektera själva. En sådan övning kan gå ut på att eleven ska ge exempel på när människors och djurs basbehov inkräktar på varandra. Eller hur fåglar, insekter och andra – även olika grupper av människor – reagerar på att den gamla skogen har blivit hygge. Frågeställningarna behöver anpassas till elevernas ålder och kursplaner. I faktadelar kan behoven av naturhänsyn och viltvård beskrivas, och reservat tas upp liksom hänsyn till rennäring och fornlämningar.

0
Publicerad: