Priser och kostnader för bioenergi

Här har vi samlat länkar till information och statistik om priser och kostnader för bioenergi.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för officiell statistik om prisutvecklingen på energiområdet. På Energimyndighetens sida för energiprisutveckling hittar du bland annat statistik för prisutvecklingen för trädbränsle och torv.

Energimyndighetens statistik om energiprisutveckling (bl.a. trädbränsle och torv) 

Skogforsk har tidigare samlat in uppgifter om kostnader för skogsbränsle baserat på enkäter till större skogsbränsleproducenter.

Skogskunskap om priser & kostnader, bl.a för skogsbränsle

 

 

 

Uppdaterad: