Press

SKOGENbild - skogssektorns bildbyrå
SKOGENbild - skogssektorns bildbyrå - gå till SKOGENbild

Föreningen Skogen
Ansvarig utgivare: Johan Larsson
Phone: +46 84121500
Email: info@skogssverige.se

Organisation
Läs mer om styrgrupp och styrelse. http://www.skogssverige.se/om-oss/organisation

Kort om SkogsSverige

  • SkogsSverige grundades 1995 som en gemensam kommunikationsplattform för skogssektorn. Webbplatsen består av nyheter, faktasidor och en frågelåda.
     
  • SkogsSverige är sedan 1995 en gemensam kommunikationsplattform för skogsbranschen. Webbplatsen skogssverige.se består av nyheter från hela skogssektorn, faktasidor för nio skogliga ämnesområden och en frågelåda med panel bestående av ett 90-tal experter som besvarar frågor från grundskoleelever till skogsägare.
     
  • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap i form av omvärldsbevakande nyheter om skogssektorn samt faktasidor om de nio ämnesområdena: Skog, Trä, Papper & massa, Bioenergi, Klimat & miljö, Politik & ekonomi, Forskning och utbildning, Friluftsliv & jakt och Lika villkor. Dessutom har vi en Frågelåda med över 6500 frågor som har besvarats av Expertpanelen bestående av ett nittiotal forskare från SLU och Linnéuniversitetet samt specialister från övriga delar av skogssektorn.

SKOGENbild - skogssektorns bildbyrå

SKOGENbild ägs av tidningen SKOGEN. En obunden tidning som främst läses av ”skogsproffs” – skogsägare, maskinentreprenörer och tjänstemän. Bildbyrån startade 1999 och har sen dess vuxit rejält. Vi har lyckats knyta landets bästa skogsfotografer till oss.
Gå till SKOGENbild

Uppdaterad: