Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Rapportlansering: ”Från stagnation till renässans för basindustrier – vilken väg väljer Sverige”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sedan finanskrisen har Sverige haft en svag utveckling i industrisektorn jämfört med andra västeuropeiska länder. Bland annat i Tyskland, Österrike och Finland har man återhämtat tappet i industriell produktion och ökat sin produktionsvolym – medan svensk basindustri har stagnerat. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer
 • Sveriges statsminister besöker Älvsbyhus

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sveriges statsminister gör besök hos Sveaskogs kund - företaget som har Sveriges, Finland och Norges nöjdaste kunder samt nyligen tilldelades Norrbottens miljöpris – Älvsbyhus. / Sveaskog
  Läs mer
 • Livesändning från Skogens dag i riksdagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogens dag i riksdagen idag den 11 april är fulltecknad. Men misströsta inte, du kan följa den live via en länk mellan 12:50 till 15:30. Skogens dag arrangeras av Kristdemokraterna, i samarbete med Föreningen Skogen, under Skogsnäringsveckan./ Skogen
  Läs mer
 • Politikerna eniga vid Bioekonomiskt forum

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin
  Politiker från framför allt Socialdemokraterna och Centern var eniga i sina framträdanden vid Bioekonomiskt forum igår i Stockholm: Sverige måste vara ständigt närvarande i Bryssel och ständigt engagerade i att informera och övertyga EU-parlamentariker, tjänstemän och lobbyister om att det svenska skogsbruket är en del av lösningen på klimat- och miljöfrågor./ Woodnet.se
  Läs mer
 • 150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. I vårändringsbudgeten 2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Skogsbruksplan – din handlingsplan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  En skogsbruksplan är en sammanställning av din skogsfastighet, som ger dig en översikt av vilka åtgärder som behöver utföras över tid, och vilken ordning de behöver utföras. Oavsett storleken på din fastighet. En rätt använd skogsbruksplan betalar sig själv många gånger om, och är därför att betrakta som en mycket god investering. / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Seminarium 8 maj: EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period. Seminariet arrangeras av KSLA:s internationella utskott./ KSLA
  Läs mer
 • Köpa skog på börsen – vad får man för pengarna?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För den som inte vill äga skogsmark direkt men ändå attraheras av skogen som placeringstillgång så finns möjligheten på börsen. I Norden finns fem börsnoterade bolag med tillgångar av produktiv skogsmark. / Danske Bank
  Läs mer
 • Alla vill åt den svenska skogen – veden räcker inte

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen må räcka till mycket men det räcker inte till allt. Vi räknar med att den svenska skogsindustrin kommer att svara på den tightare vedmarknaden på olika sätt. Dels lär tillgång på virke bli allt mer strategiskt viktigt. Fler bolag lär undersöka möjligheter att köpa till skog i Sverige och utomlands. / Danske Bank
  Läs mer
 • ”Ny prognos: avmattning eller farligt nära en lågkonjunktur?”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Vilka är de ekonomiska prognoserna för USA, Kina och Europa 2019 och 2020? Vilka risker finns i den svenska ekonomin? Hur motståndskraftig är den svenska konkurrenskraften? Och vilka konsekvenser får en avmattning för svensk basindustri? / Industriarbetsgivarna
  Läs mer

Sidor