Politik & Ekonomi

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. Tanken är att  optimera skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och ta tillvara skogens hela värdekedja i en bred dialog med det civila samhället och myndigheter.

Information från regeringen om arbetet med ett nationellt skogsprogram

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • LEDARE: Välkommen strömkantring i skogsdebatten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Äganderätten är en viktig drivkraft för att vilja vårda och förbättra. Det behövs nya röster i skogsdebatten för att skydda den, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare./ Land Lantbruk
  Läs mer
 • DEBATT: Skogsägare, ställ krav om nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det helt orimliga i att vissa markägare får väldigt stor andel nyckelbiotoper i sin skog måste hejdas, skriver Landsbygdspartiet oberoende./ Piteå-Tidningen
  Läs mer
 • DEBATT: Ett viktigt nyckeltal saknas i skogsdebatten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Det saknas ett viktigt ekonomiskt nyckeltal i skogsdebatten! Nämligen 6 000 kronor. Så stor är samhällets förlust per skogshektar och år vid utebliven avverkning, enligt skogsägare Lars-George Hedlund./ Skogen.se
  Läs mer
 • Debatten om europeiska biomassapolitiken i fokus

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  I de nya hållbarhetskriterierna som ingår i omarbetningsdirektivet infördes detaljerade skyddsåtgärder för att säkerställa att biomassa som konsumeras i Europa kommer endast från hållbart förvaltade skogar, vars ägare tar hänsyn till skogens kapacitet att suga upp koldioxid från atmosfären. / Energinyheter
  Läs mer
 • Nya prognoser för skogens kolsänka tas fram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan. Regeringen har därför gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Emma Berglund ny ansvarig för samhällskontakter hos LRF Skogsägarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF skogsägarna förstärker sitt näringspolitiska arbete genom att anställa Emma Berglund, tidigare generalsekreterare för den Europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF. Emma Berglund blir ansvarig för samhällskontakter. / LRF skogsägarna
  Läs mer
 • Fullt drag i exporten – EMI på högsta nivå sedan 2011

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex, EMI, ökade med 3,2 enheter till 62,9 första kvartalet 2018, från 59,7 sista kvartalet i fjol. Det är den högsta nivån sedan andra kvartalet 2011 och indikerar stark optimism bland exportföretagen i början av året. / Business Sweden
  Läs mer
 • Rundabordssamtal om drönare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag har infrastrukturminister Tomas Eneroth bjudit in myndigheter och bransch för ett rundabordssamtal om drönare. Syftet är att diskutera användningen av drönare och identifiera utmaningar på kort och lång sikt. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • LRF Konsult hjälpte skogsägare till vinst i mål om servitut

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mark- och miljööverdomstolen gick på skogsägarens linje, ändrar den tidigare domen och inrättar ett kajplatsservitut. LRF Konsults jurist Lisa Kylenfelt som drev målet menar att domen är viktig eftersom domstolen analyserat väsentlighetsvillkoret utifrån en skogsbruksfastighets behov av servitut. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Det plundrande folket

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LEDARE: All skogsmark som behövs för att skydda djur och natur kan inte, kommer inte, går inte att ersätta markägarna för. Miljöminister Skog redde äntligen ut begreppen när hon den 16 januari svarade på en interpellation om översynen av artskyddsförordningen. Jag tycker det är tråkigt att få rätt, men ändå befriande när en minister tar bladet från munnen och bekräftar mina farhågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor