Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Tidningspappret rasar i Europa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Politik & Ekonomi
  De totala leveranserna av tidningspapper från europeiska tillverkare minskade i januari med 7,5 procent i årstakt till 693.000 ton. Efterfrågan på tidningspapper i Europa sjönk 6,9 procent jämfört med i fjol. Det framgår av statistik från Eurograph. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Lag om handel med timmer och trävaror

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Lagen innehåller bestämmelser om den behöriga myndighetens kontroll av att timmerförordningen följs. Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamhet som innebär att släppa ut timmer och trävaror på marknaden. Vidare får den behöriga myndigheten meddela förelägganden och förbud samt besluta om att ta om hand timmer eller trävaror som uppenbart härrör från olaglig avverkning. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Holmen: Förbättring kan komma inom sågade trävaror - SO

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogsbolaget Holmen kan framöver komma att se en förbättring inom sin sågade trävaruverksamhet Holmen Timber i takt med ett ökat byggande. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Skogsaktier heta igen. Varför?

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Under 2013 steg de nordiska skogsbolagens aktier med 39 % vilket var nästan dubbelt mot börsen som helhet och sektorn hade sitt bästa börsår på ett decennium. Ändå handlas de fortfarande med en rejäl rabatt jämfört med börsen som helhet. Uppgången har drivits av konjunkturoptimism snarare än faktiska vinster. Under 2014 förväntar vi oss att vinsterna i skogsbolagen tar fart och ökar med i genomsnitt 43 %. Sammantaget är vår upplevelse att de nordiska skogsbolagen blivit bättre och snabbare på att anpassa sitt beteende till omvärldsförändringarna. Vår syn på sektorn är därför fortsatt positiv. / Danske Bank
  Läs mer
 • Skatt på kreosot gör minst 180 arbetslösa i Gävleborg

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ”Det blir dödsstöten för den svenska tillverkningen av el- och telestolpar i trä och av träsliprar till järnvägen om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om skatt på kreosot genomförs. Mellan 500 och 600 jobb i glesbygder försvinner, miljöbelastningen ökar och bytesbalansen försämras. Dessutom talar beredskapsskäl för bibehållen produktion i Sverige”. / Svenskt näringsliv
  Läs mer
 • Skogen står stabil när vinsten tryter

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  SCA har nått en höjd på aktiemarknaden som blivit svår att försvara med rådande vinster och utdelningar. Aktien ser helt enkelt för dyr ut, anser tidningen Aktiespararen. / SvD
  Läs mer
 • Jobb i skogen: Här får karriäristen bäst betalt

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogssektorn erbjuder en mängd olika yrken inom t.ex papper, trä, skog. Enligt Dagens Industri finns de bästa karriärmöjligheterna bland annat för driftschefer inom bl.a skogsbruk. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Räkna ut värdet på din skogsfastighet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning. / Areal
  Läs mer
 • Debatt: Lägg inte skogen i träda

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är Sveriges gröna oljereserv. En modern skogspolitik bör ta fasta på hur vi kan använda skogen mer – samtidigt som vi bevarar biologisk mångfald och andra värden för framtiden. Detta förhållningssätt bör prägla framtida miljöpolitik på skogsområdet, oavsett regering, skriver Göran Persson, ordförande för Sveaskog, i en debattartikel i Dagens Industri./ Di.se
  Läs mer
 • Skogsindustrin uppnår hållbarhetsmålen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Under Sirius ledarkonferens 21-22 januari konstaterades att skogsindustrin redan är på god väg att uppnå de sociala hållbarhetsmålen. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer

Sidor