Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Vägen in i samhället går genom skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Igår presenterades de första resultaten av projektet ”Skogen som integrationsarena” på Skogsrikets konferens i Piteå. Projektet syftar till att ge nya svenskar kunskap om hur samhällssystemet fungerar genom skogs- och jaktrelaterade utbildningsinsatser. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Bred översyn av miljömyndigheter

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Regeringen har fastställt direktiv för den utredare som ska se över de statliga myndigheterna på miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur. Senast 1 september nästa år ska kartläggningen redovisas för regeringen, och ett förslag till ny myndighetsstruktur ska presenteras 31 mars 2015./ Publikt
  Läs mer
 • Minska vinstskatten med positiv räntefördelning

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För en del är det en självklarhet, för andra helt okänt. Men den som inte tar till vara den positiva räntefördelningen kan få skatta bort stora delar av intäkten från sin skog. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsprogram är rätt väg att gå

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  DEBATT: "Det är bara fantasin som sätter gränser för vedfibrernas användningsområden. Skogen har en central roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett svenskt skogsprogram skulle ge förutsättningar för en större samlad kraft att genomföra skogs- och miljöpolitiken." Det skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson, ordförande respektive näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna, i ett debattinlägg./ Norra Västerbotten
  Läs mer
 • Ett nationellt program ger mer kraft åt skogspolitiken

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogens roll som motor för utvecklingen av en hållbar samhällsekonomi lyfts då fram och möjliggör att vi går från ord till handling med skogen. Därför behöver Sverige ett nationellt skogsprogram. / Skogsland
  Läs mer
 • Erlandsson: Jämställdhet i skogen går för långsamt

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen och skogsnäringen är överens: det behövs fler kvinnor i skogsnäringen. Ändå tar landsbygdsminister Eskil Erlandsson näringen i örat. – Utvecklingen går för långsamt, säger han. Han vill ha fler kvinnor i skogsnäringen. Våren 2011 sjösatte regeringen, i samarbete med bland annat skogsbolag, skogsägarföreningar, universitet och myndigheter, en strategi för att få in fler kvinnor i skogsnäringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Högt pris för den "kreativa skatterådgivningen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Domarna gällande överklaganden av Skatteverkets nya bedömning av rationaliseringsförvärv ser ut att dröja – först om två år väntas de första domarna komma. Men samtidigt pågår ett lobbyarbete för att ändra reglerna. / Skogsland
  Läs mer

Sidor