Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Fråga experten: Kan jag använda mig av skogsavdrag?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fråga: Jag äger två skogsfastigheter. På den ena har jag blivit erbjuden ett naturvårdsavtal för ett område på cirka 12 hektar. Ekonomiskt...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Debattinlägg i DalaDemokraten: Rop från fyra skogsdebattörer: Skogsindustrin för folket bakom ljuset!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsindustrin ljuger om sin egen förträfflighet och våra politiker för medvetet eller omedvetet svenska folket bakom ljuset när det gäller hur den svenska skogens resurser skall tas tillvara på bästa sätt. Det är hög tid att sanera debatten om hur den svenska skogen och våra andra naturresurser skall skötas, innan de sista gammelskogarna skövlats och helt försvunnit. Detta är ett debattinlägg. / Dalademokraten
  Läs mer
 • Så kan skogen bli en tillväxtmotor i hela landet - Regeringen.se

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Temat på årets konferens med nationella skogsprogrammet är ”Varför ser vi olika på skogen” och syftet är att starta en dialog om nyttjandet...<br /> / Regeringen.se
  Läs mer
 • Inlägg Karin Perers: Mängden gammal skog ökar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fyra debattörer går till angrepp mot det mesta inom skogsnäringen. Kritiken är en hagelsvärm mot statliga bolag, myndigheter, politiker och skogsägare. Sveriges modell för skogsägande är sällsynt i ett globalt perspektiv. Hälften av den svenska skogen ägs av helt vanliga personer, i Dalarna handlar det om fler än tjugo tusen skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Priset på skogsfastigheter förväntas öka trots vikande virkesmarknad

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Trots en nedgång i priset på virke anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Angrepp från granbarkborre påverkar priset nedåt och andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent. Det visar Skogsbarometern 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Experterna till Skogsutredningen utsedda

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu är de 20 experterna i Skogsutredningen utsedda, och det är en bred samling skogs- och miljöexperter. Ledamöterna i utredningen har sitt första sammanträde på onsdag 27 november./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Grön skogsobligation listad på Nasdaq

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi, Skog
  På måndagen samlades investerare och samarbetspartners när Landshypotek Bank höll en listningsceremoni på Nasdaq Stockholm för bankens nya gröna obligation som finansierar hållbart svenskt skogsbruk. – Vi är väldigt glada över att få presentera det svenska skogsbrukets betydelse för hållbarhet och klimat. Det stora intresset från investerare visar på den fantastiska kraft som finns inom det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande./ Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Skogen uppvärderas med miljardbelopp

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsjättarna SCA och Holmen har beslutat att dubblera värdet på sina skogstillgångar vid årsskiftet, något som fått bolagens aktiekurser...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Fossilfritt Sverige överlämnar 27-punktslista till regeringen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska industrin har genom Fossilfritt Sverige tagit fram ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan tar på måndag emot förslagen i samband med ett presseminarium tillsammans med företrädare för Fossilfritt Sverige. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Jennie Nilsson besöker Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson besöker idag SLU Skinnskatteberg, Sveriges enda skogsmästarskola. På Skogsmästarskolan träffar statsrådet institutionens ledning och forskare för att höra mer om verksamheten och forskningen på landsbygdsutveckling och hållbart skogsbruk. / Regeringen
  Läs mer

Sidor