Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Alla partier vill värna skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Alla riksdagspartier tar skogen i sin famn. Papernet ställde tre frågor till våra riksdagspartier: Hur ska den svenska skogen bidra till att EUs klimatmål uppnås enligt ert parti. Ska staten subventionera- eller inte subventionera förnybara, fossilfria produkter från skogen och är ni för eller emot en kilometerskatt/vägslitageavgift? Läs partiernas svar på Papernet./ Papernet.se
  Läs mer
 • Konjunkturbarometern för tredje kvartalet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Onsdagen den 10 september kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Undersökningen omfattar uppgifter från 486 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 570 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export. / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Utökat strandskydd inkräktar på äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den nya strandskyddslagstiftningen har fått orimliga konsekvenser för en del som lever av sin mark. Att markägarna dessutom inte får yttra sig - utan får ta del av länsstyrelsens beslut genom kungörelser i tidningen - är inte rättvist, skriver LRF tillsammans med Sveriges Jordägarförbund./ Dagens Samhälle
  Läs mer
 • Stefan Löfven tror på trä - miljardsatsar på "gröna guldet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Socialdemokraterna vill satsa på jobb inom skogsnäringen, uppger Stefan Löfven på en pressträff. Satsningen är enligt S-ledaren en del i att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020./ Tv4.se
  Läs mer
 • Valspecial – fyra viktiga frågor om skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Valtemperaturen stiger. Med endast några veckor kvar till valet 2014 passar Norra Skogsmagasinet på att ta pulsen på riksdagspartierna. Var står politiken i skogsfrågorna egentligen? Vi ställde fyra viktiga frågor till åtta representanter för våra största partier. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skog och mjölk på agendan för Erlandsson i Småland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Småland onsdagen den 20 augusti. Ett dialogmöte om skogen, besök på en mjölkgård samt ett kvällmöte i Bromboda Bygdegård står på ministerns agenda för dagen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • De snuvades på katastrofstöd

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog, Stormfällning
  Det statliga stödet till skogsägare vid naturkatastrofer varierar kraftigt. Efter stormen Ivar i vintras fick skogsägarna inte en krona. / DI
  Läs mer
 • Erlandsson flaggar för skärpt katastrofberedskap

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Sveriges beredskap när det gäller katastrofer som branden i Västmanland ska ses över. Vi kanske behöver ett eget vattenbombflyg, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Regeringen vill marknadsföra gruv- och skogsnäring

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För att konkurrera internationellt vill regeringen marknadsföra gruv- och skogsnäringarna. Nu satsar regeringen fem miljoner kronor på att lyfta de mindre företagen i branschen. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland pågår alltjämt. För att stötta berörda kommuner samt jord- och skogsägare har regeringen idag enats om att tillföra medel till kommunerna samt vidta ett antal ytterligare åtgärder. / Regeringen
  Läs mer

Sidor