Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Debatt: Välj skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Allt som görs av olja går att göra av trä. Inom kemin baserad på skogsråvara finns många nya klimatsmarta produkter att utveckla, skriver Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna. / GD.se
  Läs mer
 • Debatt: Skogsfrågan för viktig för att hanteras på EU-nivå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  De skogliga frågorna får en alltmer framträdande roll i ett EU-perspektiv. Det finns av den anledningen behov av en debatt kring hur Sverige som ett av Europas största skogsländer ska förhålla sig i den diskussionen. / Skogsland
  Läs mer
 • EU-valet: Alla vill subventionera gröna produkter

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Inför EU-valet på söndag frågade vi riksdagspartierna hur de ser på bioenergi, skogen och politiska stöd till utveckling av skogsbaserade produkter. Så här svarade de på frågan om staten ska subventionera- eller inte subventionera förnybara, fossilfria produkter från skogen. / Papernet.se
  Läs mer
 • Investeringsboom i den skandinaviska fiberindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Politik & Ekonomi
  Den skandinaviska cellulosaindustrin är av allt att döma på väg in i en investeringsboom. De senaste tre månaderna har investeringar om sammanlagt dryga femton miljarder kronor annonserats i ny massakapacitet och produktion av nya produkter. En investeringsboom som vi inte sett på decennier i den skandinaviska cellulosaindustrin. Vi har tittat på drivkrafterna och analysen bakom dessa projekt samt konsekvenserna för efterfrågan på massaved i Skandinavien om de genomförs. / Danske Bank, Skog och Ekonomi
  Läs mer
 • Jämställdhetspris till landshövding Magdalena Andersson

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014. Genom sitt ordförandeskap i Skogsriket Västerbotten har Magdalena Andersson tagit ledarrollen i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän. I denna strävan har hon tydligt lyft fram jämställdhet som ett fokusområde och en förutsättning för att lyckas. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Tydliga linjer i politikerdebatt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Politik & Ekonomi
  I skymundan av EU-debatten som ordnades i Uppsala av Jägareförbundet centralt arrangerades samma kväll en valdebatt i Högsby av Jägareförbundet Kalmar län. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Seminarium om EU:s skogspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Hallå Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, som deltar i seminariekonferensen “Ska EU få bestämma hur och till vad skogen ska användas?” i Sundsvall torsdagen den 8 maj. Frågan ställs i ett pressmeddelande från Sveaskog. / Woodnet.se
  Läs mer
 • Skogsbranschen behöver nästla sig in i storstadsbornas medvetande

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsbranschen behöver nästla sig in i storstadsbornas medvetande för att få större genomslag hos politikerna. Det antyder Markus Uvell, chef för Timbro, Sveriges största tankesmedja som verkar för marknadsekonomi och fri företagsamhet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Inga skäl att upphäva lagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På landsbygdsdepartementet har man ingen tanke om att i dagsläget se över Jordförvärvslagen som Karl-Erik Eriksson opponerar sig emot. Däremot kan frågan lyftas om det kommer på initiativ av den konkurrenskraftsutredning som är tillsatt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Öka miljöhänsynen i skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  För att nå målet Levande skogar behöver, utöver förbättrad miljöhänsyn, även skydd och naturvårdande skötsel öka. Fler insatser för hotade arter behövs och skadorna på kulturmiljöer måste minska. Det behövs konkreta förbättringar av miljöhänsynen i skogen. Skogsstyrelsen vill nu göra det ännu tydligare vad som behövs, bland annat genom konstruktiv återkoppling till skogsbruket och skärpt tillsyn enligt Skogsvårdslagen. / NT.se
  Läs mer

Sidor