Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • "Sverige behöver en ny skogspolitik"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Naturskyddsföreningen kräver att en ny skogspolitisk utredning tillsätts. Två av målen med en ny skogsvårdslag bör vara att öka andelen gammal skog och öppna för alternativ skötsel. Enligt Naturskyddsföreningens rapport ”Ny vår för skogen” ska den nya skogspolitiken bygga på naturvårdsbiologisk kunskap och på människors önskemål om hur skogen ska användas och brukas./ Lantbruk och Skogsland
  Läs mer
 • Erlandsson arbetar för levande landsbygd i Småland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skolmat, företagande på landsbygden och skog står på schemat när Eskil Erlandsson besöker Småland måndagen den 7 april. Landsbygdministern kommer bland annat att tala om vad regeringen gör för att rädda bensinstationer på landsbygden. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • SCA ger ut grön obligation

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Politik & Ekonomi
  SCA har som första svenska börsnoterade bolag lånat 1,5 miljard kronor via en grön obligation, skriver skogs- och hygienbolaget i ett pressmeddelande. / Industrinyheter
  Läs mer
 • Skogsdebatt i Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hur ser svenska EU-politiker på skogen i Sverige och i Europa? Det fick deltagarna vid helgens skogsdebatt i Umeå veta mer om. Flera av Europaparlamentets svenska nuvarande, och framtida, ledamöter deltog i debatten om skogens roll i framtidens Europa. Debatten hölls i Umeå och ett 60-tal deltagare fick höra hur svenska EU politiker ser på den svenska och europeiska skogen. / LRF
  Läs mer
 • Industrin är fortfarande viktig för Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vad ska vi leva av? Det undrar invånarna i industriorterna som Dagens Arbete har rest igenom. Svaret är att Sverige kommer att vara ett industriland även i framtiden, men kraven på utveckling, förädling och kompetens är höga. Vad ska vi leva av? Det undrar invånarna i industriorterna som Dagens Arbete har rest igenom. Svaret är att Sverige kommer att vara ett industriland även i framtiden, men kraven på utveckling, förädling och kompetens är höga. Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, räknar upp några exempel, som skogsindustrin som inte bara kan sälja massa, utan måste utveckla högkvalitativa produkter som till exempel kolfiber. / Dagens Arbete
  Läs mer
 • Föredrag om svensk skogspolitik på lantbruksuniversitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi, Skog
  Ambassadör Jagander höll den 17 mars föredrag inför lärare och elever om svensk skogspolitik och tillhörande debatt på Tjeckiens jordbruksuniversitet. / Sveriges Ambassad, Prag
  Läs mer
 • Handel med olagligt virke ska motverkas med ny lag

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Regeringen har i dag, torsdag, fattat beslut om att lämna en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag om handel med timmer och trävaror. Syftet med lagen är att den, tillsammans med EU:s timmerförordning, ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror inom EU. - Olagliga avverkningar är ett bekymmersamt globalt problem och timmerförordningen tillsammans med nationella bestämmelser är ett sätt att säkerställa att EU:s medlemsstater inte handlar med den typen av virke, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande./ Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Sverige behöver fler kvinnor inom skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utmanat högnivågruppen inom skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi att intensifiera arbetet. I samband med den Internationella kvinnodagen skickar han ett brev till gruppen för att fråga hur arbetet går. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Kvotplikt för biodrivmedel – justeringar i lagen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Skogsindustrierna har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets avseende en promemoria om ändring i lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Ändringen innebär att drivmedel inom handelssjöfarten inte kommer att omfattas av kvotplikten, vilket Skogsindustrierna tillstyrker. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Debatt: Alliansens politik äventyrar skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den biologiska mångfalden i skogen är inget vi har råd att äventyra. I det korta perspektivet kan ökat skogsskydd visserligen stå emot maximal produktion. Men i förlängningen bygger trots allt hela skogsindustrin, liksom en hel del turism och andra företag med skogen som bas, på att råvaran, det vill säga skogen, mår bra. Bevarar vi skogens mångfald har vi en försäkring när ett förändrat klimat vänder upp och ner på förutsättningarna. / Dagens Industri
  Läs mer

Sidor