Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Jämställdhetspris till landshövding Magdalena Andersson

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014. Genom sitt ordförandeskap i Skogsriket Västerbotten har Magdalena Andersson tagit ledarrollen i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän. I denna strävan har hon tydligt lyft fram jämställdhet som ett fokusområde och en förutsättning för att lyckas. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Tydliga linjer i politikerdebatt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Politik & Ekonomi
  I skymundan av EU-debatten som ordnades i Uppsala av Jägareförbundet centralt arrangerades samma kväll en valdebatt i Högsby av Jägareförbundet Kalmar län. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Seminarium om EU:s skogspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Hallå Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog, som deltar i seminariekonferensen “Ska EU få bestämma hur och till vad skogen ska användas?” i Sundsvall torsdagen den 8 maj. Frågan ställs i ett pressmeddelande från Sveaskog. / Woodnet.se
  Läs mer
 • Skogsbranschen behöver nästla sig in i storstadsbornas medvetande

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsbranschen behöver nästla sig in i storstadsbornas medvetande för att få större genomslag hos politikerna. Det antyder Markus Uvell, chef för Timbro, Sveriges största tankesmedja som verkar för marknadsekonomi och fri företagsamhet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Inga skäl att upphäva lagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På landsbygdsdepartementet har man ingen tanke om att i dagsläget se över Jordförvärvslagen som Karl-Erik Eriksson opponerar sig emot. Däremot kan frågan lyftas om det kommer på initiativ av den konkurrenskraftsutredning som är tillsatt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Öka miljöhänsynen i skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  För att nå målet Levande skogar behöver, utöver förbättrad miljöhänsyn, även skydd och naturvårdande skötsel öka. Fler insatser för hotade arter behövs och skadorna på kulturmiljöer måste minska. Det behövs konkreta förbättringar av miljöhänsynen i skogen. Skogsstyrelsen vill nu göra det ännu tydligare vad som behövs, bland annat genom konstruktiv återkoppling till skogsbruket och skärpt tillsyn enligt Skogsvårdslagen. / NT.se
  Läs mer
 • Dialogmöte om nationellt skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson bjuder in till dialogmöte om ett nationellt skogsprogram för Sverige torsdagen den 24 april. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • 142 miljoner kronor till jord- och skogsbrukare

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank. Det är överskott i Landshypotek Bank som nu går tillbaka till låntagarna. 142 miljoner kronor går till jord- och skogsbrukare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Seminarium i Sundsvall: Ska vi låta EU få bestämma?

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Forest Refine bjuder, tillsammans med Åkroken Science Park och BioBusiness Arena, in till seminarium där temat är skogspolitiken och EU. Boka in 8 maj i er kalender – det här blir en väldigt intressant dag! / BioFuel Region
  Läs mer
 • Svenskt skogsbruk lyfts fram i global dialog

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  LRF Skogsägarna har fått en plats i styrelsen för The Forest Dialogue (TFD). Lennart Ackzell, internationell samordnare, valdes in när TFD hade sin senaste dialog i Indonesien. / Skogsland
  Läs mer

Sidor