Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Regeringen föreslår mer pengar till Skogsstyrelsen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsen ska få 100 miljoner kronor som nivåhöjning för sitt arbete med skogsbruket. Den svåra skogsbranden i Västmanland i augusti i år medför kostnader för stöd åt drabbade skogsägare och andra. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Ylva Johansson presenterar budgeten i Skövde

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I morgon, torsdagen den 23 oktober, presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson regeringens budgetproposition för 2015 vid en pressträff i Skövde. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna positiva till regeringsförslag om skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  – Många markägare har fått vänta många år på ersättning för skog de hindras från att bruka. Det är viktigt att pengarna går till dessa markägare och inte används till att påbörja nya avsättningar mot markägares vilja, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande. / Skogsland
  Läs mer
 • "Låt inte guldet bli till sand!"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  DEBATT: "Två veckor före höstens val lovprisade Stefan Löfven våra skogar som "Sveriges gröna guld" vilket givetvis gladde oss skogsägare. I utspelet talades om miljardsatsningar och 25 000 nya jobb. I regeringsförklaringen en dryg månad senare är det svårt att hitta samma offensiva skogsanslag." Det skriver Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna, i en debattartikel./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Utredningsförslag: Slopa rationaliseringsförvärv

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skatteförenklingsutredningen föreslår stora förändringar i beskattningen av skogsägare. Bland annat slopas begreppet rationaliseringsförvärv helt, detta i enlighet med ett förslag från LRF./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Vart tar SLU vägen?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  Landsbygdsdepartementet ska försvinna, har den nya regeringen meddelat. För Sveriges Lantbruksuniversitet kan det komma att innebära stora förändringar./ Uppsala Nya Tidning
  Läs mer
 • Fjellner ansvarar för nya regler för biobränslen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Nya regler för biobränslen ska tas fram i EU. Arbetet går nu in i slutfasen. Svenske EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) har utsetts att ansvara för arbetet i EPP, Europaparlamentets största partigrupp./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Brandkatastrofens effekt på marknaden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Branden i Västmanland är en av de värsta svenska naturkatastroferna i modern tid. Vi är många som skänkt tankar till de som förlorat en anhörig, ett hem eller en historik under dessa fruktansvärda dagar. Då känns det både absurt och svårt att diskutera brandens effekter på marknaden. Men efter att vi fått frågor av ett stort antal drabbade såväl i brandområdet som i regionen har vi valt att göra ett försök att utröna om brandens härjningar skapar några effekter på värden, priser, etc. För läsaren vill vi understryka att informationen från branden fortfarande är mycket begränsad och en mängd uppgifter innehåller en stor grad av osäkerhet. Vi ber därför läsarna att snarare fokusera på slutsatser än detaljer i beräkningarna. / Danske Bank
  Läs mer
 • "Löfven har fel om skogen"

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  DEBATT. Det finns konkreta projekt för produktion av avancerade biodrivmedel med investeringar på nära 20 miljarder kronor. Projektägarna väntar bara på politiskt ledarskap, skriver Gustav Melin, vd Svebio och Jan Lindstedt, ordförande i BioDriv./ Ny Teknik
  Läs mer
 • Alla partier vill värna skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Alla riksdagspartier tar skogen i sin famn. Papernet ställde tre frågor till våra riksdagspartier: Hur ska den svenska skogen bidra till att EUs klimatmål uppnås enligt ert parti. Ska staten subventionera- eller inte subventionera förnybara, fossilfria produkter från skogen och är ni för eller emot en kilometerskatt/vägslitageavgift? Läs partiernas svar på Papernet./ Papernet.se
  Läs mer

Sidor