Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Opinion: Svenskt skogsbruk tar sitt ansvar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  "Skogsbruket behöver tydligare visa på vilket sätt de tar sitt sektorsansvar eller, med andra ord, tydliggöra deras del av ansvaret för genomförande av skogspolitiken." / Barometern
  Läs mer
 • Ilska över skoglig miljöpolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nästan tre fjärdedelar av Jokkmokks kommuns yta är skyddad. När Länsstyrelsen föreslår att ytterligare 20 000 hektar av Jokkmokks allmänning ska bli naturreservat känner många markägare ilska och besvikelse. / Skogen
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Jämställda karriärer och löner?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det är fortfarande ont om kvinnor på ledande positioner, åtminstone på delar av arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar också i genomsnitt mindre än män. Löneskillnaderna är dessutom störst bland höginkomsttagare. Varför är det så? Det försöker Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) svara på i två nya forskningsantologier, som presenteras den 2 december. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Ta vara på skogens möjligheter

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vi har fem konkreta förslag till den nya regeringen. Fem förslag om hur vi kan odla ett uthålligt samhälle med hjälp av den fantastiska skogen som täcker halva landet. Fem punkter som det är lätt att enas om oavsett politisk åskådning. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Vad tycker du om brevet?

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Ett öppet brev till regeringen publicerades i förra numret av SKOGEN. Där tipsade vi hur skogens möjligheter kan tas till vara på bättre sätt. Här är några reaktioner från skogssektorn. / Tidningen Skogen
  Läs mer
 • Ledare: ”Departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  ”There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it”– Lord Voldemort. Harry Potter är den lilla sköra pojken som strider mot den onde trollkarlen Lord Voldermort. En man så ond att folk inte vågade uttala hans namn. I stället väljer man att säga ”han-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” eller ”ni-vet-vem” och ibland ”mörkrets herre”. Att ”departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” ställer till en hel del förtret för oss i de gröna näringarna blir bra tydligare och tydligare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Hur varierat liv i våra skogar ska säkras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi, Skog
  Vad krävs egentligen för att skogarna ska vara så levande som möjligt? Räcker det med skogsägarnas goda vilja eller krävs det lagstiftning för att säkra insekters, svampars och växters existens? Lyssna på reportage av Sven Börjesson och debatt mellan Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet och Marcus Svensson, ledarskribent på moderata Smålandsposten./ P1 Morgon - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Bättre ändra skatteregler än slopa miljöavdrag

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Avdraget för miljöhänsyn som görs när naturvårdsavtal för skogsmark tecknas bör vara kvar. Att ta bort det bedöms ha en liten inverkan på markägares vilja att ingå naturvårdsavtal och kan också skapa oklarheter om skogsvårdslagens krav på att ta miljöhänsyn vid olika skogsbruksåtgärder. Det framgår av det uppdrag som Skogsstyrelsen nu redovisat till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Markköpare kan slippa hårdare krav

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Köp av jord- och skogsbruksfastigheter kommer troligen inte att omfattas av de nya amorteringskrav som Finansinspektionen föreslår. / ATL
  Läs mer

Sidor