Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • LRF lämnar yttrande över Skatteförenklingsutredningen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ser möjligheter att kortsiktigt genomföra ett flertal förenklingsförslag i utredningen men skriver även i yttrandet till finansdepartementet att andra centrala delar som rör skattesystemet för enskilda näringsidkare måste omarbetas. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ändring av och förkortad tid för uppdraget. Utredarens uppdrag begränsas till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits i samband med skogsbranden. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Ge inte EU makt över den svenska skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Det finns inga fördelar med att flytta makt över skogen till Bryssel. Alla svenska EU-parlamentariker måste stå upp för att beslut om den svenska skogen fattas här hemma, skriver Christofer Fjellner, M./ ATL
  Läs mer
 • Fönstret håller på att stängas – men vart tog klimatdebatten vägen?

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  För ett par veckor sedan kom en rapport från den amerikanska rymdstyrelsen NASA om att 2014 var det varmaste året någonsin, eller åtminstone under den tid man har mätdata för (1880 till idag). Alla de tio varmaste åren har inträffat från 1998 och framåt! Förra året presenterade FN:s klimatpanel åter överväldigande bevis för de mänskligt orsakade klimatförändringarna. Åtgärder måste vidtas nu. Det är bråttom, men klimatfrågan syns knappt alls i den politiska debatten. / Svebio
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker skogsbrandsområdet i Västmanland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På måndag den 2 februari besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skogsbrandsområdet och Länsstyrelsen i Västmanland. Besöket görs i samband med att Trafikverket och Skogsstyrelsen lämnar sin redovisning av regeringsuppdrag om transportinfrastrukturen i brandområdet till Näringsdepartementet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • ”Departementen kan inte hantera skogsprogrammet”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sverige är ett av få skogsländer i världen som inte har fått igång ett nationellt skogsprogram. Två år efter lanseringen börjar förväntningarna på programmet att tyna bort. Det är en återvändsgränd att lägga det i händerna på ett departement eller Statsrådsberedningen. Det skriver professor Sten Nilsson. Om programmet ska överleva bör arbetet drivas självständigt av en eller flera länsstyrelser eller av ett fristående sekretariat. Och det brådskar. / Skogen
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Folkhems trähusprojekt i Sundbyberg

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör på onsdag den 21 januari ett besök till Strandparken i Sundbyberg, där byggandet av nya bostäder helt i trä är i full gång. Genom att uteslutande använda sig av trä får produktionen en tydlig miljöprofil. Redan i dag finns världens högsta trähus i Sundbyberg. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Debatt: Skogen är det gröna guldet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsnäringens utmaningar ska mötas med innovativa produkter, som papper med antibakteriella ytor och biobaserade plaster, kompositer och kolfiber, skriver Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S). / ATL
  Läs mer
 • Branddrabbade skogsägare får stödpengar i förskott

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Drygt åtta miljoner kronor betalas ut i förskott på stöd till skogsägare och företag som drabbats av branden i Västmanland. Intresset för att ansöka om förskott har varit stort. Regeringen har avsatt pengar till ett tillfälligt stöd för upparbetning av virke som skadats i branden i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ovisshet i skogen efter budgetkris

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Naturvården skickas tillbaka till ruta ett efter att alliansens budget röstades igenom förra veckan. / ATL
  Läs mer

Sidor