Myndigheter & organisationer

Myndigheter med ansvar för skogsfrågor

Näringsdepartementet ansvarar för skogspolitiken inom Regeringskansliet och Skogsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att politiken genomförs. Men flera myndigheter ansvarar för frågor som rör skogspolitikens genomförande. Här är de viktigaste:

Energimyndigheten
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Vattenmyndigheterna

 

Större intresseorganisationer i skogspolitiska frågor

Jägarnas riksförbund
LRF Skogsägarna
Naturskyddsföreningen
Samernas Riksförbund
Skogsindustrierna

Svenska Jägareförbundet (SJF)
Sveriges Jordägareförbund
Turistföreningen  (STF)
Världsnaturfonden (WWF)

 
Uppdaterad: