Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Skogsutredningen utredde inte äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Överlämnande av betänkandet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement. / Skogsutredningen
  Läs mer
 • De stora exportföretagens finansiella situation ljusnar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den finansiella situationen för Sveriges stora exportföretag ser betydligt ljusare ut än i våras, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio. / SEK
  Läs mer
 • Vart tredje exportföretag planerar fler anställda i Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Vart tredje svenskt exportföretag, 32 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en kraftig ökning jämfört med situationen i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda. / SEK
  Läs mer
 • Stegrande optimism om exporten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Återhämtningen på exportmarknaden avspeglas tydligt i Business Swedens Exportchefsindex (EMI) som tog ett rejält kliv uppåt fjärde kvartalet och steg med 11,4 enheter till 60,1, vilket är den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2018. Den senaste mätningen visar att exportföretagen är optimistiska både i nuläget och på tre månaders sikt. / Business Sweden
  Läs mer
 • Så funkar betalplan med ränta

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Är din skog mogen för avverkning, men du har inte behovet av pengarna just nu? Gör risken för vindfällen eller skadeinsekter att du behöver avverka för att inte riskera att skogen tappar i värde? När du avverkar är det ett perfekt läge att upprätta en betalplan hos Stora Enso för din virkeslikvid. Se filmen om hur det fungerar. / Stora Enso
  Läs mer
 • EU:s framtida skogsstrategi: högkvalitativ förvaltning av EU:s skogar och skogsområden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  EU bör främja skogsförvaltningsmodeller som säkerställer att skogar är miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbara, anser Europaparlamentet. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Nio färdplaner överlämnade till regeringen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Idag överlämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanerna, som både innehåller branschernas egna åtaganden och krav på politik, togs emot av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Alla EU-länder måste vara klimatneutrala till 2050. Parlamentet har röstat om EU:s klimatlag och kräver ambitiösa utsläppsminskningar för 2030 och 2040. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Landsbygdsministern till Uppsala för kunskapsseminarium om tillgång till biomassa från skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På landsbygdsministerns initiativ och inom ramen för nationella skogsprogrammet arrangeras tisdagen den 29 september ett kunskapsseminarium. Temat för seminariet är ”Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi”. Arrangemanget är det andra av skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier under 2020 som arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor