Pappersprodukter omger oss varje dag

Papper

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. Massa- och pappersindustrin är den gren av skogsindustrin som huvudsakligen producerar papper av pappersmassa, men också andra specialiserade produkter som till exempel viskosfiber för produktion av textiler, etanol och bio-kompositmaterial.

Råvaran till pappersmassa är färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används en betydande andel returfiber från konsumentledet som råmaterial, alltså fiber från insamlade tidningar och trycksaker. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber. 

 

Olika träslag ger olika pappersegenskaper

Många träslag kan användas för att tillverka papper och olika träslag ger papperet olika egenskaper. I Europa och de nordiska länderna är det framför allt gran och tall som används, men också björk och en del andra lövträd. Mycket grovt kan de olika pappersslag som tillverkas delas in i papper för skriv- och tryckändamål, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls-, toalettpapper och servetter. Gran och tall har långa fibrer vilket ger ett starkt papper som lämpar sig för till exempel kartongtillverkning. Lövfiber, som är kortare, används till exempel till finpapper där istället goda tryckegenskaper är det viktiga. Drygt 11 miljoner ton papper tillverkas i Sverige varje år och det mesta av det, mer än 85 %, går på export. Största marknaden finns i Europa. 

Under ämnet "Papper" på SkogsSverige har vi samlat information om massa- och pappersindustrin. Under menyn ”Fakta om" hittar du artiklar om hur tillverkning av olika typer av pappersmassa går till, hur massan blir till olika typer av papper och lite om hur kartong tillverkas. Du kan också läsa om återvinning av papper och förpackningar och hur returfiber används som en del i massatillverkningen. Under andra menyer hittar du kortfattad information om massa- och pappersbruk i Sverige, länkar till publik information om massa- och papperspriser och den globala marknaden för massa- och papper och till relevanta myndigheter och branschorganisationer för massa- och pappersindustrin.

 

Fråga SkogsSverige om massa och papper!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller massa och papper? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar hur papperets kretslopp ser ut?

Läs svaret här

Eller är du nyfiken på när materialet kartong uppfanns?

Läs svaret här

 

 

 • Kosmetika och tandkräm i tuber av papper - BillerudKorsnäs och Aisa visar vägen

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs fortsätter utmana konventionella förpackningar. Nu lanserar BillerudKorsnäs ett samarbete med industriföretaget Aisa som öppnar för helt nya möjligheter att tillverka tuber för hygienprodukter i papper istället för plast. Med BillerudKorsnäs FibreForm® kan i princip hela tuben istället tillverkas av hundra procent nyfiber. Och tandkräm i plastförpackningar kan bli ett minne blott. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Stora Enso och Pulpex samarbetar om fiberbaserade flaskor: "Alternativ till PET-flaskor"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex går samman för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och behållare tillverkade av träfibermassa. Dessa förnybara produkter kommer att erbjuda ett alternativ till PET-plast och glas. Det exklusiva partnerskapet utnyttjar Stora Ensos bildade fiberteknik och förmåga att konvertera slutprodukter i industriell skala./ Stora Enso
  Läs mer
 • SCAs ingenjörspodd: Logistik från träd till kund

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sjunde avsnittet av ”SCAs ingenjörspodd”. Nils-Johan Haraldsson kommer på besök. Han är marknads- och försäljningsdirektör inom SCA Logistics och har ett stort ansvar för SCA:s transporter från skog till kund. Här är det viktigt att planera och ta hand om allt gods, där lastbil, egna tågset och egna fartyg är betydelsefulla länkar. Transportkedjan går till kontinenten där trä, pappersmassa och papper ska till kunder på exakta tider. Stora delar ska också vidare ut i världen, direkt från Sverige eller Europa. / SCA
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs lanserar en ny generation bestruken liner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nu lanserar BillerudKornsäs Pure DecorX™ vilket är det senaste i utvecklingen av White Top Kraftliner. Lanseringen möjliggör förbättringar av såväl tryckresultat som styrka och hållbarhet hos attraktiva wellförpackningar. Pure DecorX är en 3-skikts liner tillverkad av 100 % nyfiber, vilket gör materialet starkt, styvt och med hög bulk. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Stora Enso vill permanent stänga massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso kommer att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid båda anläggningarna. De planerade nedläggningarna skulle äga rum under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige. / Stora Enso
  Läs mer
 • Hållbar, återvinningsbar, effektfull – ljus framtid för förstklassiga wellpappförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Jag har alltid sett det korrugerade paketet som en helt enkelt lysande konstruktion. Och med hållbarhet och cirkulär ekonomi som står högst upp på agendan för både varumärken och konsumenter idag är detta lätta, hållbara och återvinningsbara material mer relevant än någonsin, skriver Veijo Korkalainen, försäljningschef på Metsä Board: "Vi har bara riktigt skrapat på ytan när det gäller potentialen hos korrugerade förpackningar med förstklassiga vita kraftliners. Som en tom mall för förpackningsdesign är det ett fantastiskt substrat att arbeta med, och vi kommer säkert att se ännu smartare design och lösningar i framtiden." / Metsä Board
  Läs mer
 • En förpackningsrevolution som började på fabriken i Kemi - bestruken kraftliner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Har du någonsin undrat vad hemligheten är bakom de djärva, ljusa och vackra designerna på lådan för den nya TV: n eller bärbara datorn du just har köpt, eller de iögonfallande grönsakslådorna och butiksskärmarna på din lokala stormarknad? Svaret är belagd vit topp kraftliner, ett material som förändrade den korrugerade förpackningsmarknaden för gott efter introduktionen i början av 90-talet. Tidigt insåg man att den visuella dragningskraften var lika viktig som förpackningens robusthet. / Metsä Board
  Läs mer
 • Rekord i insamlade förpackningar år 2020 - så bra är Sverige på att återvinna

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare. Ökningen är störst för pappersförpackningar som har ökat med 16 procent. / Förpacknings- och tidningsinsamlingen
  Läs mer
 • Råd & Rön backar om blynivåer i kaffefiltertest: "Redovisade halter var felaktiga"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av förra året testade Råd & Rön kaffefilter. I testet redovisades bland annat labbmätningar av hur höga halter bly filtren lakade ur. Det har nu – sedan Råd & Rön genomfört nya referensmätningar – visat sig att de halter som redovisades inte var korrekta och för höga. Råd & Rön har därför rättat det aktuella testet. Felet uppdagades sedan flera tillverkare gjort egna mätningar vars resultat skilde sig från de Råd & Rön publicerade. / Råd & Rön
  Läs mer
 • Så ska pappersindustrin ställa om: "Nyttja skogen effektivare till annat än bränsle"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Europeisk industri kan ställa om till år 2050. Men för att lyckas behöver samhället ta ett helhetsgrepp. Större visioner, kunskapslyft och nydanande samarbeten är också nödvändiga enligt Lundaforskare som har analyserat fyra europeiska industrisektorer: kött/mejeri, papper, plast och stål inom ramen för ett EU-projekt. Pappersindustrin kan ganska snabbt nå nollutsläpp men den stora frågan handlar om framtiden för biobaserade material när de fossila fasas ut. Skogsråvaran behöver utnyttjas effektivare och för nya användningar såsom textil, plast och kemikalier istället för som bränsle. Elektrifiering är en möjlighet att frigöra bioråvara för annan användning, heter det. / Lunds Universitet
  Läs mer

Sidor