Pappersprodukter omger oss varje dag

Papper

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. Massa- och pappersindustrin är den gren av skogsindustrin som huvudsakligen producerar papper av pappersmassa, men också andra specialiserade produkter som till exempel viskosfiber för produktion av textiler, etanol och bio-kompositmaterial.

Råvaran till pappersmassa är färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används en betydande andel returfiber från konsumentledet som råmaterial, alltså fiber från insamlade tidningar och trycksaker. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber. 

 

Olika träslag ger olika pappersegenskaper

Många träslag kan användas för att tillverka papper och olika träslag ger papperet olika egenskaper. I Europa och de nordiska länderna är det framför allt gran och tall som används, men också björk och en del andra lövträd. Mycket grovt kan de olika pappersslag som tillverkas delas in i papper för skriv- och tryckändamål, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls-, toalettpapper och servetter. Gran och tall har långa fibrer vilket ger ett starkt papper som lämpar sig för till exempel kartongtillverkning. Lövfiber, som är kortare, används till exempel till finpapper där istället goda tryckegenskaper är det viktiga. Drygt 11 miljoner ton papper tillverkas i Sverige varje år och det mesta av det, mer än 85 %, går på export. Största marknaden finns i Europa. 

Under ämnet "Papper" på SkogsSverige har vi samlat information om massa- och pappersindustrin. Under menyn ”Fakta om" hittar du artiklar om hur tillverkning av olika typer av pappersmassa går till, hur massan blir till olika typer av papper och lite om hur kartong tillverkas. Du kan också läsa om återvinning av papper och förpackningar och hur returfiber används som en del i massatillverkningen. Under andra menyer hittar du kortfattad information om massa- och pappersbruk i Sverige, länkar till publik information om massa- och papperspriser och den globala marknaden för massa- och papper och till relevanta myndigheter och branschorganisationer för massa- och pappersindustrin.

 

Fråga SkogsSverige om massa och papper!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller massa och papper? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar hur papperets kretslopp ser ut?

Läs svaret här

Eller är du nyfiken på när materialet kartong uppfanns?

Läs svaret här

 

 

 • Sista tryckpappersrullen har lämnat Ortviken - en SCA-epok går i graven

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott. / SCA
  Läs mer
 • Packoplock - koldioxidneutrala förpackningar svarar på e-handelskonsumentens uppmaning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Packoplock, en svensk förpackningsleverantör, kände en inspirerande förändring i e-handelsbeteendet – både konsumenter och säljare började be om helt koldioxidneutrala förpackningar för att stödja miljömedvetet tänkande. För Packoplock var lanseringen av en koldioxidneutral förpackningslinje ett naturligt steg framåt när deras kunder strävar efter att nå sina klimatmål. Packoplock förser små och medelstora e-handelsföretag med lådor, pappersutskickspåsar och andra produkter för att skicka de värdefulla föremål som människor beställer online. / Stora Enso
  Läs mer
 • Canon ser framtiden för bokutgivning i smarta böcker: "Sälj först - sedan skriv ut"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Digitalisering inom publicering handlar inte bara om e-böcker. Trender inom trycktekniken revolutionerar också tryckta böcker. Många tänker på e-böcker när det handlar om digitala böcker, säger Frank Huigen, Canon Beneluxs director production printing products: "Men för Canon är digitalt tryck mycket mer än så. Vår bläckstråletryckteknik har gjort det möjligt för bokförlag att anta nya affärsmodeller som förbättrar deras effektivitet och kundservice och som håller pappersböcker konkurrenskraftiga. Konceptet som ligger till grund för detta tillvägagångssätt är att först sälja, sedan skriva ut". / Stora Enso
  Läs mer
 • Förpackning som är återvinningsbar till 100 % - BillerudKorsnäs och Tetra Pak samarbetar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till 100 kommer från förnybara resurser. Idag är siffran ca 70%. Nya innovationer för att öka förpackningarnas hållbarhet är sedan länge högst upp på agendan för båda företagen. ”Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 70 procent förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför är att göra det tillsammans”, säger Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs, BillerudKorsnäs. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Metsä Board inleder ett förprojekt för att utöka sin falskartongkapacitet vid Husums fabrik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Metsä Board, en del av Metsä Group, avser att stärka sin position som Europas ledande tillverkare av falskartong och planerar att utöka sin produktionskapacitet. Företaget inleder därför ett förprojekt för att höja den årliga produktionskapaciteten på sin kartongmaskin BM1, vid Husums fabrik i Sverige med cirka 200.000 ton. Förprojektfasen innefattar även en utvärdering av fabrikens hamnkapacitet med avseende på ökade volymer av råmaterial och färdigvaror. / Metsä Board
  Läs mer
 • Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • SCA stänger pappersmaskiner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Onsdagen den 20 januari 2021 producerades den sista rullen papper på SCAs pappersmaskin 5 på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. PM5 producerade obestruket tryckpapper för tidningar, tidskrifter och reklamtryck och hade en kapacitet på 255 000 ton papper per år. Pappersmaskinen togs i drift år 1985. PM5 kommer nu att monteras ned för att ge plats för företaget Renewcells återvinning av textilfiber, som beräknas komma igång på Ortvikens industriplats under år 2022. / SCA
  Läs mer
 • Miljöfördelarna bekräftas för förnybara, fiberbaserade livsmedelsförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  En jämförande livscykelbedömning (LCA) visar att fiberbaserade engångsförpackningar som används i snabbservicerestauranger har bättre miljöprestanda än fossilbaserade återanvändbara behållare i samma användning. Som sådan är de förnybara engångsförpackningarna inte bara livsmedelssäkra och hygieniska, det är också mer miljövänligt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Ny återvinningsbar dryckeskylare av kartong

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Företaget Weilburger Graphics har i ett demonstrationsprojekt tagit fram en återvinningsbar dryckeskylare tillverkad av kartong och skapad med en ny vattentät bestrykning. Som material valdes en stark och lätt kartong av färskfiber från Metsä Board. Förpackningen har ett kylfack som rymmer upp till 500 g krossad is eller kallt vatten. För att behålla vattnet i kylaren användes MetsäBoard Prime FBB EB eco-barriärkartong belagd med Weilburger Graphics nya Senolith-vattenbaserade barriärbeläggning. / Papper och massa
  Läs mer
 • Rottneros – morgondagens massabruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Vårt medlemsföretag Rottneros är det innovativa massabruket med ett starkt affärstänk. Läs mer om deras satsning Rottneros Packaging, som nyligen lanserade sina unika formpressade fibertråg för färskmat och takeaway. / Paper Province
  Läs mer

Sidor