Pappersordlista

Pappersprodukter används för en mängd ändamål

Hushållspapper. Flyttlådor och mjölkkartonger. Kopieringspapper och glansiga resemagasin. Pappersprodukter har många olika funktioner i vårt samhälle idag och tillverkas i många olika kvaliteter med olika egenskaper beroende på vad det ska användas till. Mycket grovt kan papperets användningsområden delas in i:

  • papper för skriv- och tryckändamål
  • ​förpackningsmaterial (då ofta kallat kartong),
  • papper för hygienändamål (då ofta kallat tissue eller mjukpapper)

Här följer en kortfattad beskrivning av de vanligast förekommande papperslagen.  

Finpapper är en sammanfattande benämning på bättre vita papperskvaliteter, t.ex. brevpapper, arkivpapper, papper för bättre trycksaker och papper för värdetryck (t.ex. sedelpapper).

Fluting är det veckade mellanskiktet i wellpapp som framställs av halvkemisk massa eller returfiber.

Kartong eller papp är ett kraftigt papper som bland annat används i förpackningar. Kartong kan tillverkas från färsk vedfiber eller returfiber, blekt eller oblekt pappersmassa, kemisk (sulfit-eller sulfatmassa) eller mekanisk massa. Den kan ha bestruken eller obestruken yta, vit eller brun baksida, med ett, två eller flera fiberskikt. Ett av skikten kallas kraftliner. FBB (falskartong), SBB (solidkartong) och WLC (returfiberkartong) är beteckningar på vanligt förekommande kartongmaterial. 

Kraftliner är en typ av kraftpapper som tillverkas av färsk fiber och som används till ytskiktet på wellpapp.

Kraftpapper är en sammanfattande benämning på mycket starkt papper som tillverkas av 100 % nyfiber (dvs färsk vedfiber från skogen). Kraftliner, dvs ytskiktet på wellpapp, och säckpapper är de stora produkterna.

LWC-papper (Light Weight Coated) är ett bestruket papper med högt innehåll av mekanisk massa som används för kvalitetstidskrifter och reklamtryck med höga krav på färgtryck.

Mjukpapper (eller tissue) är en form av papper som mest används för hygienändamål och inkluderar toalettpapper, hushållspapper, pappershanddukar, pappersservetter, pappersnäsdukar o.dyl.

SC-papper (Super Kalandrerat) är ett tunt tryckpapper med högglansig yta och högt innehåll av mekanisk och/eller returpappersmassa som används för kataloger, tidskrifter och reklamtryck.

Specialpapper kallas papper som produceras för speciella ändamål som sedelpapper, etikettpapper, fetthärdigt papper, konsttryckpapper m.m.

Säckpapper är ett kraftpapper som används till förpackningar för till exempel industriprodukter, livsmedel och djurfoder.

Testliner är förpackningspapper tillverkat av returfiber. 

Tidningspapper görs till stor del av returfiber och används till dags- och kvällstidningar.

Vätskekartong är kartong som förses med en tunn plastfilm så att den blir vattentät. Plastfilmen består oftast av polyeten som innehåller kol och väte.

Wellpapp har ett ytskikt av starkt papper (kraftliner eller liner) med ett mellanliggande skikt av veckat papper (fluting). Wellpapp är det mest använda förpackningsmaterialet i världen. 

Källor:
www.sca.se
Borg, O. (1989) "Papper och pappersmassa - en grundbok". Sveriges Skogsindustriförbund, Markaryd.

 

 
Uppdaterad: