Massa- och pappersbruk i Sverige

År 2013 finns totalt 51 massabruk och pappersbruk i Sverige. Tillverkningen av massa och papper kan ske vid samma bruk, så kallade integrerade bruk, eller vid skilda massa- och pappersbruk (ointegrerade bruk). Av den massa som produceras i Sverige används 70 % av i integrerade bruk (integrerad massa). Resterande produktion säljs på den öppna marknaden (marknadsmassa eller avsalumassa).

Här har vi samlat länkar där du hittar information om massa- och pappersbruk i Sverige samt statistik över produktionen av massa och papper.

Karta över branschorganisationen Skogsindustriernas medlemsföretag i massa- och pappersindustrin

med information om sortiment och kapacitet 

Skogsstatistisk årsbok (Skogsstyrelsen)

innehåller kartmaterial över massa- och pappersbrukens geografiska läge, kapacitet, sortiment och ägare

Skogsindustriernas statistik över ämnesområdet massa- och pappersindustrin