Pappersåtervinning

Pappersåtervinning

Returpapper – en viktig råvara i kretsloppssamhället

Returpapper är ett samlingsbegrepp för all typ av papper som samlas in och återvinns. Det kan handla om tidningar och trycksaker, böcker, kontorspapper, kartong och wellpapp eller spill från tryckerier. För den globala massa- och pappersindustrin är returpapper idag en viktig råvara och en förutsättning för en resurseffektiv produktion. Därför är också marknaden för returpapper av olika kvalitéer global. Returpapperet behandlas i massabruket till returfiber, som i sin tur ingår som råvara i nytt papper och papp. 

Returfiber lämpar sig dock inte för tillverkning av alla typer av pappersprodukter. Även om vedfibern är en seg fiber – den kan återvinnas 5-7 gånger innan den har försvagats så pass mycket att den inte duger att göra papper av längre – så försvagas den efter hand och fungerar till exempel  inte för produkter där slitstyrka är viktigt. Oftast behöver returfibern också blandas med färsk vedfiber för att uppnå önskad kvalitet. I dag används returpapper främst vid tillverkning av tidningspapper, material för wellpapp, mjukpapper och vissa typer av kartong. Globalt sett utgör returfiberråvara ungefär hälften av den fiberråvara som förbrukas vid pappertillverkning. Resten utgörs då förstås av färsk vedfiber från skogen. 

 

Pappersproducenter är skyldiga att samla in returpapper

I Sverige har organiserad pappersåtervinning förekommit sedan 1970-talet men sedan 1994 har vi också en lag om producentansvar. Lagen reglerar den skyldighet som bland annat producenter av papper har att samla in och återvinna papper som levereras ut på den svenska marknaden. Syftet med lagen är att minska mängden avfall och öka graden av återvinning.

För att öka återvinningsgraden och förse industrin med returpapper har ett omfattande nationellt insamlingssystem byggts upp. Sveriges större pappersproducenter har bildat ett gemensamt bolag – Pressretur/Förpacknings och Tidningsinsamlingen – för detta. På marknaden för insamling av returpapper finns också ett antal andra aktörer.

I Sverige har vi en mycket hög insamlingsgrad. Trots det behöver industrin också importera returpapper för att täcka sitt behov. 

 

Kuvert med lim ska inte slängas i pappersinsamlingen!

Kuvert i tidningsinsamlingen orsakar problem på pappersbruken. Limmet från kuverten bildar klumpar, som gör att pappret fastnar och orsakar stopp i maskinerna. Därför bör kuvert slängas i hushållssoporna, så återvinns de till energi i form av el och värme istället. 

Vill du veta mer? På papperskretsen.se finns mer material om pappersåtervinning för skolelever. Här kan du också se en kort animerad film om papper och hur det återvinns.

Se film om papper och pappersåtervinning

Källor:
Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI): www.ftiab.se
Skogsindustrierna: www.skogsindustrierna.org
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

Uppdaterad: