Massa- och papperstillverkning

Massa- och papperstillverkning

Olika massor ger olika egenskaper hos papperet

Pappersprodukter används för en mängd olika ändamål och olika krav ställs förstås på produkternas egenskaper. Därför används olika typer av pappersmassa för olika produkter. Pappersmassa kan grovt delas in i mekaniska och kemiska massor.

Den mekaniska pappersmassan tillverkas genom att vedens fibrer separeras från varandra på mekanisk väg medan kemisk pappersmassa tillverkas genom att man vid hög temperatur och med tillsats av kemikalier bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin. På så sätt frigörs fibrerna från varandra med minimal mekanisk insats. Båda typer av massor tillverkas av nyfiber, alltså färsk vedfiber från skogen, samt returfiber, alltså återvunnet pappersmaterial.

Läs om hur vedfibern produceras i skogen under "Hållbart skogsbruk" här på SkogsSverige

Läs också om nya produkter från skogsråvara här på SkogsSverige

Mekaniska massor ger ett relativt svagt papper, som gulnar och avtar i styrka när det påverkas av ljus. Mekanisk massa används till tidningspapper, journalpapper, vissa typer av kartong samt mjukpapper. Exempel på mekaniska massor är termomekanisk massa (TMP), kemitermomekanisk massa (CTMP), slipmassa och halvkemisk massa. 

Kemiska massor ger ett starkt papper, som används till emballage, skriv- och tryckpapper samt mjukpapper. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då goda egenskaper för tryck. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa. 

Returfiber består av insamlat papper av olika kvaliteter, som först sorteras och befrias från oönskade material. Returfiber används för tillverkning av tidningspapper, mjukpapper och vissa typer av kartong.

Läs mer om återvinning av papper här på SkogsSverige

Här nedanför kan du läsa mer om veden och fibern och de olika tillverkningsprocesserna för pappersmassa och hur återvininningen av kemikalier i massabruket fungerar. Texterna under länkarna nedan är hämtade från skriften "Miljöinfo från Skogsindustrierna", utgiven av av Skogsindustrierna 1995.

En introduktion till massa- och papperstillverkning hittar du också till exempel i boken "Massa och papper - en grundbok", utgiven av Skogsindsutrins utbildning i Markaryd AB 1998.

Veden och fibern
Kemiska bindningar håller samman fibrerna

Mekanisk massa
Kemisk massa
Sulfitmassaprocessen
Sulfatmassaprocessen
Blekning av kemisk massa
Sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning
Nya processer ger lägre utsläpp
Returpappersmassa
Papperstillverkning
Korta och långa cirkulationen

Uppdaterad: