Fakta om papper & massa

Pappers Fabrik

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. 

Pappersmassa är råvaran vid pappersframställning. Den framställs av färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används idag en betydande andel returpapper från konsumentledet som råmaterial i massatillverkningen, alltså återvunnen fiber från insamlade tidningar, trycksaker och kartong. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber.

Papper tillverkas för olika ändamål och med olika kvalitetsegenskaper. Mycket grovt kan papperslagen delas in i papper för att skriva och trycka på, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls- och toalettpapper och servetter.

Här nedanför kan du klicka dig vidare till artiklar om hur det går till att producera olika typer av pappersmassa och papper, om hur kartong produceras från vissa typer av papper och om hur använda tidningar, papper och förpackningar samlas in och återvinns för att återigen användas i massatillverkning. Du kan också läsa lite om nya produkter av skogsråvara som kan komma att se dagens ljus framöver.

Om massa- och papperstillverkning
Om kartongtillverkning
Om pappersåtervinning och returfiber

Om nya produkter från skogsråvara

 

Uppdaterad: