Om rötter i avloppssytemet.

Göta Jonsson
Ann Dolling

Har under våren fällt en björk som haft sin växtplats nära husgrunden, eftersom jag misstänker att rötter letat sig in i avloppssystemet. Stubben står fortfararande och pumpar mängder med avloppsvatten(?). Frågor: 1. Fortsätter rötterna att växa, och i så fall hur länge till? 2. Hur lång tid kan det tänkas ta för rötterna i avloppssystemet att förtvina och slutligen spolas bort?

Hej Göta! Om du ser till att ta bort eventuella stubbskott som kommer upp så kommer rötterna att dö efter ett tag. De behöver fotosyntesprodukter från bladen för att kunna tillväxa och överleva. Jag vågar inte svara på hur lång tid det tar innan de dör. Hur lång tid det tar för rötterna att förmultna beror på hur grova rötter du har fått in i avloppssystemet. Finrötterna kommer att förmultna tämligen omgående. Om du däremot har grova rötter som har tillväxt under många år så kan det ta ganska många år innan de har brutits ned helt. Har du grova rötter i avloppsssystemet är risken stor att dina avloppsrör har gått sönder (tex om det är gamla cementrör) och att avloppsvattnet inte tar vägen dit det var tänkt. Stubben står inte och pumpar avloppsvatten. Din fällda björk håller på och "rensar rören". Om du söker i frågelådan på: "Osmos får saven att stiga" så hittar du frågan "Hur suger träd upp vatten?" Där finns utförligt beskrivet hur träden "rensar rören".

Publicerad: