Organisation

Vad är SkogsSverige?
SkogsSverige är sedan 1995 en gemensam kommunikationsplattform för skogssektorn. Webbplatsen skogssverige.se består av nyheter från hela skogsbranschen, faktasidor för nio skogliga ämnesområden och en frågelåda med panel bestående av ett 90-tal experter som besvarar frågor från grundskoleelever till skogsägare.

Ansvarig utgivare för SkogSverige är generalsekreterare Bengt Ek, Föreningen Skogen, bengt.ek@skogen.se.

Vill du ha kontakt med oss kan du skicka e-post till: info@skogssverige.se.
Vi hoppas att du ska få ett gott utbyte av vår webbplats!

Sedan 2011 har Föreningen Skogen ansvaret för kommunikationsplattformen, dvs Skogssverige och Skogen i Skolans nationella kansli. På nationell nivå leds SkogsSverige och Skogen i Skolan av en styrelse och en styrgrupp som består av en rad olika intressenter. Det finns även ett nationellt kansli för Skogen i Skolan.

Nationell styrgrupp för kommunikationsplattformen Skogssverige och Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är uppbyggt kring 10 regioner. Varje region har en samordnare som ansvarar för regionens verksamhet samt en eller flera kontaktpersoner placerade i olika kommuner i regionen. Varje region har också en styrgrupp som består av flera olika medlemmar. Läs mer information och hitta din regionsamordnare och regionala styrgrupp här.

På nationell nivå leds Skogen i Skolan av en styrelse och en styrgrupp som består av en rad olika intressenter. Det finns även ett nationellt kansli. Det nationella kansliet ger ut informationsbrev, ansvarar för webbplatsen, producerar läromedel och arbetar med stöd till regionerna.
Ansvarig utgivare är Bengt Ek, generalsekreterare Föreningen Skogen. Kontakt: bengt.ek@skogen.se

Sedan 2011 har Föreningen Skogen ansvaret för kommunikationsplattformen, dvs Skogen i Skolans nationella kansli och Skogssverige.

Nationell styrgrupp för kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och Skogssverige

Björn Lyngfelt
Styrgruppsordförande, Informationschef SCA
Tel: 060 19 34 98
bjorn.lyngfelt@sca.com

Bengt Ek
Generalsekreterare, Föreningen Skogen
Tel: 08-412 15 30
bengt.ek@skogen.se

Anna Bakken Andersson
Enhetschef Rådgivningsenheten Skogsstyrelsen
Tel: 0560-68 99 48
anna.bakken.andersson@skogsstyrelsen.se

Johanna Hovnert
Barn- och ungdomskommunikatör
LRF Skogsägarna
johanna.hovnert@lrf.se

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Tel: 018-500502
ulrika.lagerlof@skogssallskapet.se

Helene Keskitalo
Ansvarig intern kommunikation, Sveaskog
08-655 91 05
helene.keskitalo@sveaskog.se

Tapio Alakörkö
Fakultetsdirektör, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
Tel: 090-7868120
tapio.alakorkko@slu.se

Adjungerade till styrgruppen

Anna Steinwall
Verksamhetsledare Skogen i Skolan
Tel: 08-412 15 60
anna.steinwall@skogen.se

Theresa von Hofsten
Projektledare Digitala läromedel
Tel: 08-412 15 45
theresa.von.hofsten@skogen.se

Rose-Marie Högberg
Tf ekonomiansvarig
Tel: 08-412 15 95
rose-marie.hogberg@skogen.se

Styrelse
Föreningen Skogens styrelse hittar du här

Uppdaterad: