Historik över SkogsSverige

SkogsSverige fick drygt en miljon besök!Här hittar du SkogsSveriges historia med årtal och händelser. Du kan läsa mer i Jubileumsskriften som är inlänkad längst ner på sidan. Den togs fram i samband med SkogsSveriges 20-årsjubileum den 16/11 2015.

Under 2017 fick SkogsSverige drygt 35 frågor per månad till Frågelådan och webbplatsen skogssverige.se fick drygt en miljon  besök!

1995
SkogsSverige grundas vid ett möte i Helsingfors i slutet av augusti. ”SkogsSverige på Internet” utgör basen för ”SkogsNorden på Internet”, tillsammans med finska och norska motsvarigheter.

1996
Eva Fridman anställs av SLU som projektledare. Webbplatsen skapas och visas på Pulp and Paper Week
i Stockholm. Frågelådan skapas med experter främst från SLU som besvarar frågor.

1998
Svante Lindroth blir projektledare.

1999
Ny version av SkogsSveriges logotyp och designförändring på webbplatsen.

2000
Ivar Palo blir projektledare. Webbplatsen omarbetas och delas in i fyra ämnesområden: Skog, Massa/Papper, Trä och Leverantörer. Engelska sidor tillkommer.

2001
Nyhetsbevakningen intensifieras och nyhetsbreven är alla gratis.

2002
SkogsSverige samlar affärsförfrågningar på skogsprodukter värda 2,5 miljarder kr. Logotypen samt verksamheten mönsterskyddas på PRV. Kalendariet lyfts fram.

2003
SkogsSverige samlar affärsförfrågningar på skogsprodukter värda 4 miljarder kr. Antalet faktasidor utökas.

2004
Trädkuriosa och funktion för pressmeddelanden tillkommer. Engelska nyhetsbrevet World Forest News
publiceras. Det klickbara bildspelet ”Från såg till planka” lanseras.

2005
Webben stormfallning.se lanseras med faktasidor om stormfällning, säkert arbete och nyheter. Prenumeration via RSS-flöde införs.

2006
SkogsSverige tilldelar Ulrica Messing ett jubileumspris för insatser för skogsnäringen efter stormen Gudrun. Nyheterna finns på skogliga bolags och organisationers
intranät.

2007
Webbplatsen får ny design. Faktasidor om julgranar marknadsförs. SkogsSveriges webbenkät om granstölder får stor uppmärksamhet, pga uttrycket ”var femte julgran är stulen”.

2008
Sökmotoroptimering för ökat antal sökträffar för användare genomförs.

2010
Medlemmarna kan visa SkogsSveriges nyheter på sina interna och externa webbplatser.

2011
SLU tackar för sig som värd för SkogsSverige och Föreningen Skogen tar över ansvaret. Samordning
med Föreningen Skogen och Skogen i Skolan för ökat genomslag. Gunilla Häggström på Föreningen Skogen blir kommunikationsansvarig för SkogsSverige.

2012
Webbplatsen får ny design och ämnena renodlas på webbplats och i nyhetsbrev. Frågelådan visas även på
Skogen i Skolans och Skogens webbplatser. SkogsSverige rapporterar från Skogsnäringsveckan och utökar till fem nyhetsbrev. Ämnet Lika villkor införs på webbplatsen.

2013
Faktasidorna kompletteras med bilder och illustrationer. Ämnet Politik & Ekonomi införs på webbplatsen.
Nyhetsbreven mobilanpassas. Studenter engageras som ambassadörer på sociala medier.

2014
Frågelådans sökfunktion förbättras. SkogsSverige rapporterar från skogliga evenemang och träffar
studenter på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

2015
SkogsSverige och nyhetsbreven får responsiv design, dvs. mobilanpassas. SkogsSverige firar 20 årsjubileum den 16/11 på KSLA i Stockholm. SkogsSveriges jubileumsskrift 1995-2015.

2016
Jubileumsfirandet fortsätter eftersom SkogsSveriges webbplats skapades år 1996. SkogsSverige rapporterade från Skogsnäringsveckan vars hashtag #snv16 hamnade på förstaplats på Sveriges Twitter-topp.

2017
SkogsSveriges frågelåda har gått från 10 till 30 frågor per månad och firar 20-årsjubileum. Sedan starten 1997 har över 7.000 frågor besvarats av Expertpanelen. 80 personer ingår och kommer från SLU, Linnéuniversitetet, Skogsstyrelsen och hela skogssektorn. Frågorna besvaras på ideell basis och därav sponsrar SkogsSverige Vi-skogen i form av julkort. 80 träd planteras därmed varje år. SkogsSveriges webbplats hade över 100.000 besök i maj och september. Totalt under 2017 fick skogssverige.se drygt en miljon besök!

2018
I maj 2018 hade SkogsSverige 120.000 besök i maj. Totalt under 2018 fick skogssverige.se 1.240.000 besök, dvs knappt en miljon fler besök än från 2011. Vi tackar alla läsare för det genuina intresset! Sedan 2012 har SkogsSverige studenter som ambassadörer för de sociala medierna Facebook och Twitter. Det är en jägmästarstudent och en skogsmästarstudent som gör inlägg om sina utbildningar och personliga reflektioner. Vid jultid åker jägmästarstudenter ner till Skåne och hugger julgranar som sedan säljs i Stockholm. Denna tradition med Skogisgranar har pågått i över 50 år. Studenterna gör inlägg på SkogsSveriges sociala medier och puffar för julgranssidorna på skogssverige.se. Kommunikationsansvarig, Gunilla Häggström, gör på uppdrag av SLU intervjuer med Jägmästare med okonventionella yrken. Dessutom bevakar SkogsSverige evenemang som skogliga mässor, Forum för Bioekonomi, Skogens dag i Riksdagen, Föreningen Skogens Höstexkursion m.fl.

2019
SkogsSverige fick fantastiska 1.340.000 besök, dvs drygt en miljon fler besök sedan vi började mäta statistiken år 2012. Ett quiz om Allemansrätten lanserades 2017 och är populärt. Fram till och med 2019 har quizzet besvarats 6936 gånger. Frågelådans expertpanel har besvarat 5.640 frågor sedan starten 1997. Under 2019 gjordes en rensning bland frågor och svar för att ta bort dubletter och uppdatera svar. SkogsSverige finns med på Wikipedia efter träget arbete samt kontakt med ansvariga skribenter. Under året gjordes ett antal intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt reportage från skogliga evenmang. Ett kontinuerligt samarbete finns med studenter på SLU som är ambassadörer för SkogsSveriges sociala medier. Ett årligt samarbete sker också årligen med jägmästarstudenter som hugger granar i Skåne för att sedan sälja dessa Skogis-granar i Stockholm. Studenterna kommunicerar om detta på SkogsSveriges sociala medier.

2020
Svenska träd är några av de mest besökta faktasidorna på SkogsSverige. I juli lanserades därför kunskapsquizet "Vad vet du om våra svenska träd" med 10 frågor om våra vanligaste träd i Sverige. Quizet är förstås länkat till faktasidorna om svenska träd och det går att göra flera gånger, för att inhämta kunskap. Faktasidorna har uppdaterats under de flesta av ämnena. En jämställdhetsgenomgång visade ett bra resultat för SkogsSverige och därav har ett antal nya bilder publicerats. Den 5/11 firades SkogsSveriges 25-årsjubileum med en digital seminariedag under förmiddagen. Temat var utbildning och rekrytering. Bland punkterna på agendan märktes SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn, nyheter från skoglig forskning och förändrade skogliga utbildningar.
Se filmen från jubileet och ta del av alla presentationer.

Uppdaterad: