Om oss

Syftet var att samla information om skogssektorn på internet då SkogsSverige grundades 1995 i internets barndom. SkogsSverige var då en pionjär och bland de första webbplatserna när den lanserade 1996.

SkogsSverige ger dig skoglig kunskap i form av omvärldsbevakande nyheter om skogssektorn, faktasidor om de nio ämnesområdena: Skog, Trä, Papper & massa, Bioenergi, Klimat & miljö, Politik & ekonomi, Forskning och utbildning, Friluftsliv & jakt och Lika villkor. Dessutom har vi en Frågelåda med över 6500 frågor som har besvarats av Expertpanelen bestående av ett nittiotal forskare från SLU och Linnéuniversitetet samt specialister från övriga delar av skogssektorn.

Du kan prenumerera på våra fem nyhetsbrev. Vi har ett dagligt och ett veckobrev med skogliga, omvärldsbevakande nyheter. Det engelska nyhetsbrevet World Forest News speglar den internationella skogsektorn. SkogsSveriges Frågelåda har ett månatligt nyhetsbrev med publicerade frågor och svar. Dessutom får du veta mer om vad som händer på de skogliga utbildningarna på SLU och Linnéuniversitetet i nyhetsbrevet Forskning & rapporter.

I våra sociala medier hittar du live-reportage från skogliga mässor och evenemang. Ett antal studenter gör också inlägg och tweets på vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto där du kan följa deras studietid och lära dig mer om vad som sker på utbildningarna.

SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015
I samband med jubiléet togs en Jubileumsskrift fram. Där kan du läsa om hur SkogsSverige grundades och när webbplatsen togs fram i internets barndom.

Tack alla läsare som besöker SkogsSverige!
Under 2017 passerade vi drömgränsen, dvs 1 miljon besök. Under 2018 hade vi 1.240.000 besök. Tack alla ni som tar del av SkogsSveriges omvärldsbevakande nyheter, skogliga faktasidor och besvarade frågor i Frågelådan.

SkogsSverige fick 1.240.000 besök under 2018!

Uppdaterad: