Om man gallrar i björkbeståndet kan det då utvecklas?

Anders Eriksson
Svarat av: 
Björn Elfving
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Om man gallrar i ett tätt björkbestånd där björken är ca 4 cm i brösthöjd men 6-7 m hög, och lämnar växutrymme på ca 2m, kan den utvecklas till en riktig björk ?

Hej Anders!

Röjning/gallring till 2 meters förband (medelavstånd mellan kvarlämnade träd) verkar vara förnuftigt i detta bestånd. Det finns en viss risk för snöskador i ett så gängligt bestånd men det finns liksom inget alternativ. Bara björkarna överlever så bör de växa till sig och på sikt bli riktiga träd. Beståndet bör nog gallras igen (till 3-4 m förband) när det når ca. 15 meters höjd.

Publicerad: