Om man apterar bort det sotiga av tallbeståndet går resten att göra timmer/massa av?

Mikael Holmberg
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Har ett litet tallbestånd som blev utsatt för brand 2001. Barksläpp men grön krona och man ser även att träden växer. Om man apterar bort den sotiga delen går resten att göra timmer/massa av eller har kvaliteten tagit skada?

Hej Mikael!

Förutom den sotiga delen bör det nog gå att använda till massa och kanske såga. Att hantera sotigt virke kan dock ställa till med problem nedsotad utrustning (sågar etc.).

Hälsningar  
Anders

0
Publicerad: