Vilka rättigheter har jag att glesa en allé`

Matti Wirlander
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Vilka rättigheter har jag att glesa en allé, angränsande till min tomt?

Hej Matti!

Inom din egen fastighet har du rätt att ta ned träd och grenar. Utanför din fastighet har du ingen sådan rättighet. Då får du prata med markägaren som kan ge dig tillstånd att göra detta. Skulle grenar och rötter växa över fastighetsgränsen in på din egen fastighet så kan du ha rätt att ta bort dessa. Markägaren ska dock få möjlighet att utföra arbetet själv i första hand.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: