Är mina mätningar på provytor rimliga?

Linnéa
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Jag har gjort mätningar på 4 olika provytor. Jag bor i södra Sverige. 1. Övre höjd 25 Brösthöjdsålder 47 2. Övre höjd 25,5 Brösthöjdsålder 46 3. Övre höjd 23,5 Brösthöjdsålder 43 4. Övre höjd 24,95 Brösthöjdsåldern 47 Verkar detta rimligt?

Hej Linnéa!

Utan att veta mer om skogen är det svårt att säga om det är rimligt eller inte.

Men det är inte några orealistiska värden.

Är det gran, vanligaste trädslaget i södra Sverige, så visar dina värden på en mycket bördig mark.

Är det provytor i samma bestånd är skillnaderna i övre höjd helt rimliga. Är det planterad skog borde åldern vara lika, men den lilla spridning du har mellan ålder på de 4 provytorna är inte alls konstig. T ex kan det vara svårt att urskilja alla årsringar.

Eric

1
Publicerad: