Hur många m3 flygbränsle kan man tillverka av ett ton svartlut?

Leif Gustavsson
Svarat av: 
Michael Finell
Universitetslektor vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
SLU

Hej!

Hur många m3 flygbränsle kan man tillverka av ett ton svartlut?

Hej!

I ett nyligen publicerat examensarbete på KTH ”Biodrivmedel från lignin” av Darius Kvainauskas och Martin Johansson har man undersökt möjligheter att använda svartlut för utvinning av lignin till ligninbaserade biobränslen. Här ges kanske svar på frågorna om hur mycket svartlut som produceras och hur mycket biodrivmedel som kan produceras. Se länk längre ner på sidan.

Mvh
Michael

Michael Finell
Prefekt
Docent/Universitetslektor

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish university of agricultural sciences

0
Publicerad: