Vilket antal gäller för signalart när det ska bli en nyckelbiotop?

Leif
Svarat av: 
Johan Nitare
Ekolog
Skogsstyrelsen

Hej!

Några verkar tro att det räcker med en signalart för det ska bli nyckelbiotop. Andra säger att det ska komma upp till ett visst antal. Det vore intressant att veta vad som gäller.

Hej Leif!

Vid inventeringen av nyckelbiotoper (NB) används signalarter som ett stöd vid en samlad bedömning av områdets naturvårdskvalitet. NB-inventeringen är ingen artinventering, utan en miljöinventering. Det är inte så att vi gör nyckelbiotoper per automatik för att man påträffar en signalart, utan andra saker vägs in. Sedan beror det på vilken/vilka arter som påträffas, om mycket sällsynta arter visar sig förekomma, så kan en art väga tungt i bedömningen, om enbart någon ”vanlig” signalarter hittas kanske det är andra kriterier som avgör om vi avgränsar NB eller ej.

Det går därför inte att svara på om det är en eller flera signalarter som krävs, då det är naturvärdeskvaliteten (områden med höga naturvärden) vi vill komma åt vid inventeringen.

Med vänlig hälsning
Johan Nitare

Publicerad: