Varför tillåts vindkraftparker att byggas på skogsmark?

John Pesonen
Svarat av: 
Elisabet Andersson
Ekolog
Skogsstyrelsen

Hej!

Hur kan det komma sig att ni tillåter vindkraftparker, bygga på skogsmark? Dessa jätteparker tar bort värdefull skogsmark. Kan ni inte se till att vindkraftparker byggs i havet eftersom marken inte verkar räcka till för att få fram skogsråvaran.

Hej!

Om någon vill bygga vindkraftverk på land ansöker man om tillstånd från kommunen eller länsstyrelsen beroende på hur stora och hur många vindkraftverken är. Vindkraftparker till sjöss eller havs prövas av mark- och miljödomstolen. Skogsstyrelsen kan inte förbjuda eller ge tillstånd till vindkraftverk, men får ibland möjlighet att yttra sig om ärendet skickas på remiss från kommunen eller länsstyrelsen.
 
Med vänlig hälsning
Elisabet Andersson, Ekolog
Skogsstyrelsen

Publicerad: