Är markägaren skyldig att rensa/avverka de döda träden i skogen intill vårt hus?

Jenny
Johan Håkansson, Jurist, LRF Konsult

Hej!

Intill vårt hus växer skog som är avverkningsklar. Markägaren har aldrig vårdat skogen så den är full av döda träd. Vid blåst är vi rädda eftersom träden lutar över huset. Är markägaren skyldig att rensa/avverka med tanke på omständigheterna?

Hej Jenny!

Det föreligger inte någon generell skyldighet för markägaren att avverka träd som riskerar att falla över grannens hus. Däremot kan markägaren bli skadeståndsskyldig om träden faller och skadar huset eller annan egendom. Om träden är i bristfälligt skick och det ”ligger i farans riktning” att de ska falla vid kraftigare vindar, talar det för att sådan skadeståndsskyldighet föreligger. Om det kan minimera riskerna för er har ni har dock rätt att själva ta bort grenar som hänger in över er fastighet om markägaren inte gör det trots att ni påtalar detta för honom eller henne.
 
/Johan

Publicerad: