Finns det något trädslag i Sverige som är giftigt?

Cecilia
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Finns det något träslag i Sverige som är giftigt och därmed olämpligt att tillverka köksredskap av?

Hej Cecilia!

Vad jag kan erinra mig finns det inga trädslag i Sverige vars ved är giftig. Idegranens barr är mycket giftiga men vad jag vet är veden inte giftig. Till Köksredskap lämpar sig björk, bok och asp bäst eftersom dessa trädslag är smaklösa.

Hälsningar

Thomas Thörnqvist

0
Publicerad: