Händer samma sak om man torrdestillerar trä som med annat organiskt material?

Anna
Svarat av: 
Olov Karlsson
Biträdande professor
Luleå tekniska universitet

Hej!

Händer samma sak när man torrdestillerar trä som när man gör det med ett annat organiskt material?

Hej Anna!

I Sverige finns lång tradition torrdestillation av trä som tillverkning av tjära. Processen i korthet går ut på att man förbränner ved (delvis i närvaro av luft) för att uppnå stark värme och sedan fortsätter man att pyrolysera veden i all väsentlighet i frånvaro av luft. De reaktioner som då vidtar ger en kolrik fast återstod som vi idag skulle kalla biokol, kondenserbara gaser som bioolja (”tjära”) och icke kondenserbara som metan, kolmonoxid och vätgas. Det är klart att ökar du temperaturen kommer vi driva reaktionerna mot mer av lätta gaser. Så biologiska material som har liknande sammansättning som trä (kol syre och väte) ger också dessa produkter om än i varierande grad. Pyrolys av gräs kanske inte ger så mycket biokol och i gräset finns en del kisel vars avlagringar kan försvåra värmeutbytet vid förbränningsprocesser. Finns andra föreningar med som svavel tex industriella ligniner, kväve i proteiner eller salt i någon betydelsefull mängd kommer dessa att även ge andra  ämnen tex kanske man inte ska använda saltimpregnerad ved som riskerar ge dioxiner om inte förbränningen kontrolleras.

Kanske något frågetecken blev uträtat men återkom om frågor finns.

Olov

0
Publicerad: