Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • Årets säkerhetsinitiativ 2020 till Skogsåkarna

  Kategori: Skog
  Risken att den spröda lövmassaveden skulle lossna och falla på mötande bilar gjorde att Skogsåkarna snabbt tog fram ett koncept för en säkrare lastning. Dessutom valde man andra vägar för transporten. Allt för att undvika olyckor. För insatsen får Skogsåkarna årets Säkerhetsinitiativ för år 2020. / Stora Enso
  Läs mer
 • Att utforska skogens framtider med deltagande backcasting

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, Future Forests
  Som ett led i att utforska de skilda framtidsvisioner som finns för skogen och dess roll i samhället initierade Future Forests 2014 ett projekt för att ta fram önskvärda framtidsvisioner för skogen genom en metod som kallas ”deltagande backcasting”. Backcasting går ut på att beskriva framtidsvisioner (i det här fallet önskvärda framtider) och sedan identifiera och beskriva de steg som behöver tas för att nå denna framtid. / SLU
  Läs mer
 • Naturen blev ”den nya Avenyn” under pandemin

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Genom drygt 1500 enkätsvar har friluftsvanorna i Västra Götaland kartlagts under pandemin. Svaren i studien, som genomförts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, visar att naturen har blivit en fristad för många. "Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Med en känd Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn", Andreas Skriver Hansen, doktor som lett undersökningen. / Göteborgs Universitet
  Läs mer
 • Skogforsk miljonsatsar på nya växthus i Sävar

  Kategori: Skog
  Skogforsk investerar nära två miljoner kronor i två nya mobila växthus vid skogsträdsförädlingen i Sävar. I växthusen ska blomning hos gran och tall stimuleras samt korsningar underlättas. Skogsträdsförädling innebär i korthet att man skapar en ny generation förädlingsmaterial (frö till skogspantskolor) genom att i ymparkiv korsa ett antal utvalda träd. Den nya generationen förädlingsmaterial används för att anlägga fröplantager där på sikt förädlat skogsfrö skördas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen: "Skogen är i djup kris - ökat tryck på skogen ingen lösning för klimatet"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den biologiska mångfalden i skogen är i djup kris och klimatkrisen blir allt värre. Samtidigt behövs skogsråvaran i flera delar av klimatomställningen och trycket på skogen är hårdnar. Men en intensivare produktion av skogsråvara för att rädda klimatet är ingen lösning. Det riskerar tvärtom att leda till större utsläpp och än värre naturkris. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. "Att bruka skogen hårdare är inte rätt väg", säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi: "God grund för en seriösare debatt"

  Kategori: Bioenergi
  Skogsindustriernas Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, har analyserat JRC-rapporten om skoglig bioenergi. Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen så tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Hans slutsats: "Rapporten utgör en god grund för en seriösare debatt om den roll hållbar bioenergi ska spela i klimatomställningen. Den visar också på goda möjligheter att utöka användningen av hållbar bioenergi på ett ansvarsfullt sätt." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • De viktigaste utmaningarna för en hållbar markanvändning: "Skogsbruk högt prioriterat"

  Kategori: Skog
  Tillräckligt med mark för framtida produktion av mat och biomassa, bevarande av grönytor i städerna och ett skogsbruk där mer hänsyn tas till naturvård och klimat. Det är några av punkterna när forskare i Lund tillsammans med relevanta samhällsaktörer listar de 15 viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar markanvändning i Sverige. Maria von Post, ekolog och forskare som sammanställt prioriteringarna: ”Vi kan se att exempelvis skogsbruk kontra klimatanpassning och biologisk mångfald har blivit högt prioriterat”. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Derome Timber satsar 300 MSEK: "Produktionen ska upp till 500.000 kbm per år"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det råder högtryck på världens trävarumarknader och tillväxten ser fortsatt stark ut. För att möta de ökande behoven investerar träindustriföretaget Derome 300 miljoner kronor för att öka produktionskapaciteten. Det första steget i investeringsprogrammet utgörs av två virkestorkar från Valutec. "Den nya torkanläggningen är första steget i ett program där vi på sikt ska öka vår produktion till över 500 000 kubikmeter per år i Derome", säger Gunnar Jakobsson, vd i Derome Timber. / Derome
  Läs mer
 • Mindre virkeslager i år än förra vintern

  Kategori: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan. Men det fanns regionala skillnader. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vad ger en tätare laserskanning skogsbruket?

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, laserskanning
  Laserskanningar har förenklat och ökat precisionen i skogsbruket. Kommande skanningar kan ge upphov till nya innovationer inom skoglig planering, skogsbrukets operationer och automation. Under hösten 2020 har Skogforsk genomfört en förstudie för att utröna vilka mervärden som uppstår med en tätare laserskanning. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor