Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • 40 MSEK till forskning för omställning till en fossilfri framtid: "Olycklig debatt om bioenergi"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Forskningsprogrammet Fairtrans – Fair Transformations to a Fossil Free Future – får bidrag med totalt 40 miljoner kronor från forskningsfinansiärerna Mistra och Formas. Målet är att forskningen, som ska involvera civilsamhället, ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. En av forskarna i programmet är Mikael Karlsson, nybliven lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet: "Debatten om bioenergi är olycklig. Det finns en stor gemensam nämnare mellan olika forskare men i media och på nätet ligger fokus ofta på oenighet. Vissa ignorerar helt den vetenskapliga kunskapen." / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Greve Carl Bernadottes skogspris går i år till SLU-professor Tomas Lundmark

  Kategori: Skog
  Föreningen Skogens finaste utmärkelse går i år till professor Tomas Lundmark, SLU, en hyllad pedagog som enligt juryn bland annat visar att väl förvaltad kan skogen ge mer till alla – men inte allt till någon. Guldkvistarna i år tilldelas professor Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet som forskar om hållbar landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, Johan Kuylenstierna (bland annat ordförande i Klimatpolitiska rådet) samt Lars Stigsson, kemist och entreprenör och grundare av företaget Sunpine som tillverkar diesel av tallolja. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Skogens klimatnyttor – en balansakt i prioritering: "Tidsaspekten är central"

  Kategori: Skog
  Skogen står i fokus för en intensiv debatt för tillfället. Det handlar, grovt förenklat, om vilka klimatnyttor skogen kan ge, antingen genom att stå kvar och binda kol, eller genom att användas som ersättning för fossila bränslen och fossilintensiva material. I en ny kunskapsgenomgång från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds Universitet går Markku Rummukainen, professor i klimatologi, igenom befintlig kunskap om skogens klimatnyttor och sätter den i kontext: "Tidsaspekten är central". / Lunds universitet
  Läs mer
 • Att hålla skogliga databaser uppdaterade med dataassimilering och fjärranalys

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogliga databaser, SLU
  En ny avhandling från SLU visar hur tekniken för dataassimilering kan anpassas för att hålla skogliga data uppdaterade över tid. Tekniken viktar samman beräkningar av skogliga variabler baserade på olika typer av fjärranalysdata med framskrivningar i proportion till varje datakällas informationsinnehåll. Genom sambearbetning av data från flygburen laserskanning och fältinventeringar kan skogliga variabler som exempelvis höjd och volym beräknas med en kvalitet som är användbar i det praktiska skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Sydved manar: Ha fortsatt koll på granbarkborren

  Kategori: Skog
  Etiketter: granbarkborren, Sydved
  Betydande skador av granbarkborren under 2021, men sannolikt mindre än under 2020, enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Men trots mer positiva tongångar i kampen mot barkborren kan man inte agera som att faran är över. Sydveds Anders Ehrenström uppmanar skogsägarna att fortsätta se över sin skog, särskilt om man förra året hittade angripna träd på fastigheten. / Sydved
  Läs mer
 • Biostimulant ger 40 % större rötter och snabb tillväxt: "Goda nyheter för skogsägare"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Arevo, biostimulant
  Fin Forelia, Finlands ledande producent av skogsplantor, blir återförsäljare av bioteknikföretaget Arevos miljövänliga biostimulant arGrow – som får plantorna att rota sig bättre och växa snabbare. Detta är goda nyheter för skogsägare som vill effektivisera sin skogsföryngring utan att bidra till kväveutsläpp, säger Johan Grönros, försäljningschef på Fin Forelia: "Skillnaden efter bara en säsong är iögonfallande. Rötterna blir 40 procent större. Granplantorna blir grönare och kraftigare och tallplantorna får betydligt längre barr." / Arevo
  Läs mer
 • Resultaten i skogen tydliga - för den som vill se

  Kategori: Skog
  Nyligen kom rapporten "Skogens biologiska mångfald - om arter miljöarbete och statistik". Den visar att mycket går åt rätt håll och nu börjar vi se resultat - om vi vill, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Det finns skäl att stolt visa upp alla frivilliga insatser. Men framför allt handlar det om att öppna ögonen på omvärlden för resultaten av förändringarna som inleddes på 1990-talet genom den då nya skogspolitiken. Och inte minst föreställa sig förändringen framåt i tiden." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • 40.000 inlagor till EU fick effekt: "Välkommet - vi behöver skogen i omställningen"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: taxonomi, EU
  Protester från Norden och skogsindustrin tycks ha fått gehör när EU-kommissionen nu kommer med nya förslag till klassificering av hållbara investeringar. " Det är välkommet, för vi behöver skogen i omställningen", säger Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. EU:s så kallade gröna taxonomi är till för att locka investeringar till hållbar verksamhet. Tanken är att klassificeringen ska vara en standard i hela EU och hjälpa till att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Tidigare förslag från EU-kommissionen stötte dock på stort motstånd, med över 40 000 inlagor från olika håll. Inte minst från Norden har protesterna varit starka. / Göteborgs-Posten
  Läs mer
 • Framgång för bioenergi och skogsbruk i nytt taxonomiutkast: "EU har tänkt om"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Kritiken mot de tekniska kriterierna i EU:s hållbarhetstaxonomi har fått EU-kommissionen att tänka om i flera centrala frågor. Det framgår av ett läckt utkast som distribuerats till EU:s medlemsländer i väntan på att en mer skarp version av kriterierna kommer att presenteras i nästa månad. Eric Birksten, rapporterar i Nyhetsbrevet Energimarknaden: "För svensk del finns det flera positiva nyheter - tidigare skrivningar om skärpta regler för hållbart skogsbruk har strukits och bioenergi klassas enligt utkastet som en hållbar, förnybar energikälla. Däremot exkluderas fortfarande biodrivmedelsproduktion beroende av fossil råvara från hållbarhetstaxonomin." / Nyhetsbrevet Energimarknaden
  Läs mer
 • Intresset ökar snabbt i Sverige för LVL - Metsä Wood söker samarbetspartners

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: LVL, Metsä Wood
  Metsä Wood söker nu samarbeten med tillverkare av prefabricerade träelement i Sverige. Skälet är det ökade intresset i Sverige för LVL (skivor eller balkar tillverkade genom limning av tunna lager av fanér). Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige, säger: "Vi ser ett ökat intresse för Kerto LVL i Sverige. LVL har ett bättre förhållande mellan styrka och vikt än KL-trä, vilket möjliggör slankare konstruktioner och längre spännvidder. Våra jämförelser visar dessutom att man får ut mer bostadsyta om man använder LVL, / Metsä Wood
  Läs mer

Sidor