Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • "Mediabilden av skogen behöver breddas"

  Kategori: Skog
  Det är mycket bra att klimat- och miljöfrågorna bevakas allt mer hos flera breda nyhetsredaktioner. Det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar. Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra nyheter och tar gärna både följdfrågor och debatter om skogens alla nyttor och möjligheter, skriver Jenny Spets Wojarski, Skogsindustriernas kommunikationsdirektör, med anledning av rapporten nyligen från Näringslivets Medieinstitut som granskat medierapporteringen i bl a SVT. / Skogsinduistrierna
  Läs mer
 • Skogen som tillväxtmotor: 7 MSEK till länen

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Nu är det klart att länen får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med dessa är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång

  Kategori: Skog
  Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Mårten Larsson, senast skogsdirektör på Skogsindustrierna, valdes till ordförande för det Forum med intressenter i skogsbruket i vid mening som nu ska ta fram ett förslag till uppdaterad standard. Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet för den femte revisionen av Svenska PEFC:s certifieringsstandard sedan starten år 2000. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • Framgångsrikt återvätningsprojekt i Trunhatten - gynnar både Östersjön och Vänern

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Trunhatten, Sveaskog
  Sveaskog har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen arbetat för att återställa ett område sydost om Åtorp i Örebro län. Det är ett arbete som i förlängningen skapar nytta för både Östersjön och Vänern. Alltmer odlingsbar mark togs i anspråk av både jord- och skogsbruk under 1800-talet. "Vi har återställt hydrologin och det kan bli viktigt bland annat för grundvattnet, vilket skapar positiva effekter för vattnet till Stockholm och Göteborg, via Svartån och Hjälmaren och via Göta älv och ända till Kattegatt", säger Rune Andersson på Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Södras nya fabrik för KL-trä närmar sig – kapaciteten för trästommar ökas tio gånger

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: KL-trä, Södra
  Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden. Därför satsar Södra på en ny fabrik som kommer att öka produktionskapaciteten av trästommar med tio gånger. Nu inleds stommontaget av den nya fabriken vid kombinatet på Värö norr om Varberg. Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra: "Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom massivt träbyggande." / Södra
  Läs mer
 • Trä från Setra i Siljansnäs nya utsiktstorn

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Setra Group, limträ
  Träindustriföretaget Setra levererar stommarna i form av limträ och korslimmat trä till det nya utsiktstornet intill Naturum vid Siljansnäs. Byggnaden har beställts av Naturvårdsverket, som företräds av Länsstyrelsen i Dalarna. Konstruktionen kännetecknas av höga krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. En invändig hiss gör så att alla ska kunna komma upp och njuta av utsikten. / Setra Group
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet - krångligare vara skogsägare

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen lever inte upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Norra Skog anser att förslaget sannolikt kommer leda till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara klimatomställningen om förslagen genomförs fullt ut. Det blir även krångligare att vara skogsägare. / Norra Skog
  Läs mer
 • Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen har gjort en omvärldsanalys med skogen i centrum, nationellt och internationellt. Exempel på viktiga påverkansfaktorer är att finansmarknaderna driver hållbar utveckling och de stora skillnaderna i Sveriges respektive EU:s politik om skog. Utredaren Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen: "Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utvecklad brandriskapp ska göra det lättare att förhindra gräs- och skogsbränder

  Kategori: Skog
  Etiketter: skogsbränder, MSB
  Varje år startas tusentals onödiga bränder i skog och mark i Sverige. I många fall är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) vidareutvecklat appen Brandrisk Ute för att kunna ge än mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för dem som har tänkt elda eller grilla i skog och mark. Det ska vara enkelt för användaren att få den information som är relevant utifrån den brandrisk som råder där personen befinner sig eller dit personen planerar att åka. / MSB
  Läs mer
 • Flera skogsbolag vill ha en inkluderande jaktmiljö

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Flera skogsbolag - Holmen Skog, BillerudKorsnäs samt Bergvik Skog Öst - går ut och markerar att deras skogar ska vara inkluderande och välkomnande för alla och tar ställning för en inkluderande jaktmiljö och mer jämställd jaktmiljö, fri från sexistisk jargong, härskartekniker och machokultur. Den senaste ledaren i Jaktjournalen är ett nedslående exempel på hur angeläget det är att jobba för förändring. Och hur långt vi har kvar, heter det. / Holmen Skog
  Läs mer

Sidor