Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • Forskare i DN: "Skogsindustrin styrde vår forskning"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Future Forests var Sveriges största skogsforskningsprogram, som finansierades av staten och skogsnäringen. Forskaren Erik Westholm som deltog i programmet, menar att industrin styrde inriktningen: "Det var mycket värre än vad jag trodde". Future Forests sjösattes 2010 som Sveriges största forskningsprogram om skogen. Statliga forskningsstiftelsen Mistra bidrog med 55 miljoner kronor, nästan lika mycket kom från skogsindustrin, bland andra Sveaskog, Holmen och SCA. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Ny fröröntgen till Skogforsk i Sävar

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Skogforsk, fröröntgen
  Skogforsk investerar i en helt ny utrustning för fröröntgen vid anläggningen i Sävar. Fröröntgen används för att snabbt ta reda på frönas kvalitet utan att de skadas. ”I fröbehandlingen används röntgen bland annat för att kontrollera att fröna är matade, det vill säga att de har potential att gro. Vi kan också upptäcka om fröna är skadade av insekter eller frost. En annan möjlighet är att manuellt sortera fram grobara frön utifrån röntgenbilden. Röntgen är till stor hjälp inför sådden”, säger Monica Lundström, seniortekniker, på Skogforsk i Sävar. / Skogforsk
  Läs mer
 • Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet: "Ett fantastiskt produktionssystem"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Stora Enso, hållbarhet
  "Vi måste vara transparenta, självmedvetna och stå upp för våra ideal", säger Johan Lindman, Senior Vice President för global skogsindustri och hållbarhet på Stora Enso. Han delar med sig av sina åsikter om Stora Ensos nya strategi för skogshållbarhet för att nå en mer hållbar framtid: "Ingen arbetar här om de inte uppriktigt älskar skogen. Skogen är ett fantastiskt produktionssystem – en naturlig, soldriven produktionsenhet som skapar råmaterial som kan ersätta fossila produkter, och leda till en hållbar värld". / Stora Enso
  Läs mer
 • Få nya områdesskydd bildades under år 2020

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsens bildande av områdesskydd fortsätter att ligga på en låg nivå. Arealen skog som skyddas genom naturvårdsavtal eller biotopskydd per år har minskat med närmare en tredjedel de senaste två åren. Under år 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal, vilket är de former av formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen bildar. Totalt omfattar de nya områdesskydden drygt 1 000 hektar produktiv skogsmark. Det kan jämföras med genomsnittet de senaste 20 åren som ligger på närmare 3 000 hektar per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SCA:s ingenjörspodd med forskningschefen

  Kategori: Forskning & utbildning
  Dags för säsongens fjärde avsnitt av ”SCAs ingenjörspodd”. Poddvärdarna Therese, Hilma och Sara får besök av SCAs forskningschef Jerker Jäder. Mycket spännande händer inom SCA både när det gäller utveckling av produkter och nya områden som förnybar energi från skogen. Jerker berättar också om SCA R&Ds Centres roll, och tillsammans resonerar de om olika sätt att arbeta som forskare inom ett företag. / SCA
  Läs mer
 • Hur ska bioenergi bidra till ett klimatneutralt EU? "Förnybarhetsmålet måste höjas"

  Kategori: Bioenergi
  Nu ska Europas användning av förnybar energi upp på EU:s förhandlingsbord igen. Bioenergi är en viktig pusselbit för att nå EU:s nya klimatmål för år 2030 om 55% lägre nettoutsläpp. EU:s skärpta klimatmål leder till att en rad energi- och klimatlagstiftningar ska förhandlas om. Det gäller bland annat målet för hur stor del av energianvändningen som ska utgöras av förnybar energi. De 32 procent som EU spikade när Förnybartdirektivet uppdaterades 2018 är inte tillräckligt. Det behöver höjas till 38-40 procent enligt Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef för EU-kommissions representation i Sverige, på ett seminarium om bioenergi som arrangerades på Europaparlamentets kontor i Sverige den 26 januari. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Stora Ensos nya matsäkra papper: "Vi går mot hållbarhet och en plastfri framtid"

  Kategori: Klimat & Miljö
  I takt med att konsumenterna i allt högre grad efterfrågar alternativ till plast har Stora Enso sökt nya lösningar för att ersätta fossilbaserade förpackningsmaterial. I och med införandet av nya matsäkra papper tar Stora Enso ytterligare ett steg mot hållbarhet. Teija Kärkkäinen, affärs- och produktutvecklingschef på Stora Enso: "På Stora Enso har vi arbetat med att utöka vår pappersportfölj för att hitta produkter som bäst passar kundernas behov när vi går mot en plastfri framtid". / Stora Enso
  Läs mer
 • Älvsbyhus befäster sin position: Största hustillverkare i landet för 21:a året i svit

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Förra året firade Älvsbyhus 20-årsjubileum som Sveriges största småhustillverkare. I år visar statistiken inga undantag, tvärtom har man ökat avståndet till andra hustillverkare och dessutom gått om lösvirkeskategorin. "Att vi trots en pågående pandemi lyckats bibehålla platsen som Sveriges största småhustillverkare för tjugoförsta året i följd - och dessutom öka avståndet - är oerhört glädjande, säger Kent Johansson, VD. /Älvsbyhus
  Läs mer
 • Fortsatt låg nivå för bildande av nya områdesskydd

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd är fortsatt lågt i förhållande till tidigare år. År 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal med en sammanlagd produktiv skogsmarksareal på 727 respektive 332 hektar. Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 000 kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kungens arrendeskog hårt drabbad av granbarkborre

  Kategori: Skog
  Stenhammars gods skogar, som arrenderas av Kungen, är hårt drabbat av granbarkborre. År 2020 avverkades 8000 kubik granskog och i år räknar driftsledare Per Rudengren med att avverka omkring 6 500 kubik: "Det är uteslutande gran vi hugger". Därom berättar Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor