Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • C ryter ifrån mot MP i skogsdebatten

  Kategori: Skog
  I DN gick Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi tillsammans med partikollegan Per Bolund nyligen ut och krävde kraftigt ökade avsättningar av skog. Nu ryter Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander ifrån och menar att man redan lever upp till det i riksdagen beslutade målet om skogsskydd. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Uppdrag till Naturvårdsverket om skydd av natur

  Kategori: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras och jämföra det med andra länders. Naturvårdsverket rapporterar årligen till Europeiska Miljöbyrån hur mycket land och sötvatten som skyddas i Sverige, vilket kan jämföras med andra länder. Värdefull natur kan skyddas till exempel som nationalparker eller naturreservat. Myndigheten får nu i uppdrag att göra en jämförande studie hur andra länder, t.ex Tyskland och Estland redovisar skyddad natur. / Regeringen
  Läs mer
 • Konflikter kring skogsbruk allt vanligare: ”Skogsägaren blir ofta bestraffad”

  Kategori: Skog
  Det är ofta det uppstår konflikter mellan markägaren och staten om skötseln av skogen. Det visas i en helt ny forskning från Linnéuniversitetet. Många skogsägare känner sig trängda av lagar och myndigheter när det gäller hur skogen ska skötas i dag, enligt ny forskning från Linnéuniversitetet. Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet som ligger bakom forskningen: "I dag råder det ofta skilda åsikter om den nuvarande skogspolitiken. Det kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda om man inte förstår konsekvenserna till fullo. Och då kommer ofta den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer i kläm." / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • 20 miljoner satsas på autonom skogsföryngring

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, Autoplant
  Nu satsar Vinnova, skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska ge bättre precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö i skogsföryngringen. "Vi behöver mycket skog för att binda in koldioxid snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt”, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Sveaskog och Mellanskog logistiksatsar i Mellansverige: "Mäter på distans"

  Kategori: Skog
  Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten. "Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd." Det nya systemet, en så kallad fotowebb, gör det möjligt att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut från hamnen. Den sammanlagda investeringen är på omkring en miljon kronor. / Mellanskog
  Läs mer
 • Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, stadsträd
  Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Svaren på dessa och flera andra frågor finns nu sammanställda inom projektet i-Tree Sverige, bedrivet vid SLU, som under de senaste tre åren fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Även större bostadsbolag i Göteborg och i Stockholm har ingått i projektet. / SLU
  Läs mer
 • "Skogsbruket under attack!"

  Kategori: Skog
  Den svenska skogsbruksmodellen, skogsägarna, skogsindustrin och skogsforskningen är satt under granskning. Miljörörelsen och delar av svensk media har gjort gemensam sak i en samordnad kampanj mot skogsbruket. I en av landets större dagstidningar, Dagens Nyheter, uppmärksammades nyligen ett antal skogsforskare och deras kopplingar till närings­livet, skriver Thomas Lundmark på SLU i Skogsaktuellt: "Målen och anspråken på skogen är orealistiska, och därmed grundorsaken till den polariserade debatt om skogen som vi sett den senaste tiden." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens fokus i årets tillsyn: Hårt betade ungskogar och hänsyn till rennäringen

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska prioriteras inom tillsynsverksamheten år 2021. Fokus i den nya tillsynsplanen ligger bland annat på de hårt betade ungskogarna i norr och hänsyn till rennäringens intressen. "Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn. Förutsatt att det är likartat tillstånd i skogen så är sannolikheten för att bli kontrollerad och vilka tillsynsverktyg vi använder samma oavsett var i landet själva åtgärden sker", säger Åsa Lundberg, processförvaltare för tillsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Future Forests granskar kritiskt den svenska skogsbruksmodellen: "Dags för omstöpning?"

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, Future Forests
  Den svenska skogsbruksmodellen är åter i hetluften. Debatten påminner om den laddade diskussion som föregick ändringarna i Skogsvårdslagen 1993 och som ledde till lagens två jämställda mål. Mycket tyder på att vi befinner oss i en liknande situation, där den höga konfliktnivån förebådar en omstöpning av skogspolitiken. Det är en förväntad utveckling visar den omfattande forskningen om den svenska skogsbruksmodellen som genomförts inom forskningsprogrammet Future Forests. / SLU
  Läs mer
 • "Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, biobränslen
  I slutet av förra veckan spreds plötsligt nyheten att EU-kommissionen kommit fram till att 23 av 24 exempel på biobränslen är ohållbara, både när det gäller klimat och biodiversitet. Nyheten har spritts på olika nyhetssajter och inte minst i de kretsar som tycker att biobränslen är ett dåligt alternativ. Kjell Andersson, Svebio, försöker nyansera bilden: "De flesta av de fall som får ”underkänt” är endera fall som saknar relevans för oss i Sverige och Europa (plantager) eller som innebär att man medvetet bryter mot de hållbarhetskriterier som EU just enats om, eller som strider mot miljö- och skogsvårdslagstiftning". / Svebio
  Läs mer

Sidor