Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • Ny miljödom ger allmänheten rätt att överklaga avverkning - SCA vill pröva rättsordningen

  Kategori: Skog
  En ny dom i mark- och miljödomstolen ger organisationen Skydda Skogen rätt att överklaga Skogsstyrelsens godkännande av avverkningsanmälningar på SCA:s fastigheter. SCA har överklagat domen som man menar kan skapa en ny, oklar rättsordning. "SCA har valt att överklaga domen för att pröva rättsordningen", säger Björn Lyngfelt, SCA:s kommunikationsdirektör. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Älgskadeinventeringen ger besked: Påverkar vargen älgskadorna på tall?

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. De stora rovdjuren tycks ha liten påverkan på andra nivåer i näringskedjan i Sverige. En förklaring kan vara att bytesdjuren i stället påverkas mer av högt jakttryck och intensivt jord- och skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Naturturism - ny digital möjlighet för skogsägare

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Etiketter: Eremit, naturturism
  Eremit är en ny digital tjänst som ger skogsägare möjlighet att lägga upp unika, natursköna och ensliga platser för naturturism. Antalet campande husbilar och husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och det finns därigenom en möjlighet för landets skogsägare att öka sin inkomst från skogen. / Eremit
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen svarar LRF Skogsägarna om miljöhänsyn: "Vi bedömer varje enskilt fall"

  Kategori: Skog
  Paul Christensson, LRF Skogsägarna utgår från felaktiga premisser när han kritiserar Skogsstyrelsens hantering av miljöhänsyn i samband med avverkning. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i Land Skogsbruk: "Det låter som att Skogsstyrelsen generellt lägger en död hand över enskilda skogsägares möjlighet att själva fatta beslut om hur deras skog ska brukas, genom att ställa krav som uppfattas som orimliga vad gäller miljöhänsyn. Det är naturligtvis fritt fram för alla som vill att ha synpunkter på utformningen av lagstiftningen och hur den tolkas. Men den som anser att lagarna behöver ändras får vända sig till lagstiftarna." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Utsläpp från arbetsmaskiner måste minskas

  Kategori: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsmaskiner, till exempel traktorer, grävskopor och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. / Regeringen
  Läs mer
 • Mellanskogs ordförande får svar: "Det är ingen klimatfråga - det är klimatkris!"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Skogarna är avgörande för att lösa klimatfrågan, skrev Karin Perers, ordförande i Mellanskog, nyligen i Dala Demokraten. Nu får hon svar av Björn Magnusson (S), Vansbro. Denne skriver: "Skogsbrukets produktion och främjandet av biologisk mångfald har mycket lite att göra med att lösa klimatkrisen. Om klimatnyttan är prioritet 1, är betydligt minskade avverkningar ytterst nödvändigt. Minskad avverkning totalt innebär att många (tusen) enskilda avstår från avverkning. Därför måste de på något sätt kompenseras/ersättas för det. Ett första steg är att klimatnyttan får ett konkret mätbart värde applicerbart på alla skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • ”Jag ska göra allt i min makt för att försvara svensk bioenergi i Europaparlamentet"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Emma Wiesner, Bioenergi
  Elektrifiering är bra – men allt kan, och ska inte elektrifieras. Det finns stora klimat- och energivinster att göra om vi bygger ut den svenska fjärrvärmen. Jag kommer att göra allt i min makt för att försvara den svenska bioenergin i Europaparlamentet, skriver Emma Wiesner (C): "Det kommer behövas ett snabbt och kraftfullt agerande från såväl den svenska regeringen som svenska Europaparlamentariker för att kompensera för flera år av möjligheter till inflytande som gått förlorade. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Slutreplik från Tomas Lundmark: "Skogen behöver tvärvetenskap"

  Kategori: Skog
  "Kanske är det just den starka personliga övertygelsen om att det finns en ”rätt framtid” för skogen som gör att Westholm lägger sådan möda på att misskreditera Future Forests med sitt breda och tvärvetenskapliga angreppssätt." Så avslutar SLU-professor Tomas Lundmark en slutreplik i debatten i Skogsaktuellt. Lundmark: "Professor emeritus vid SLU Erik Westholm tycker att jag är konspiratorisk när jag reflekterar över den attack som skogsbruket återigen utsätts för från särintressen. Att den sker exakt samtidigt som DN:s granskning som bygger på likartad frågeställning väcker onekligen frågor." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna förklarar skogsbruket på EU-nivå: "Bioenergin mycket viktig i energimixen"

  Kategori: Bioenergi
  De beslut som EU ska ta under året, där inskickade svar spelar in, handlar dels om skogens roll i mixen av förnybar energi, dels om hur mark och skog ska få användas. LRF Skogsägarna har besvarat två aktuella EU remisser, så kallade public consultations, tillsammans med den Europeiska skogsägarorganisationen CEPF. Grunden i LRF Skogsägarnas svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Nyttan med SCA:s naturvårdsbränningar nu på film: "Gynnar naturvårdshänsynen"

  Kategori: Klimat & Miljö
  I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar företaget om de naturvårdsbränningar som utförs i deras skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner. "Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla åtgärderna vi kan göra i vårt skogsbruk för att gynna och förstärka naturhänsynen i skogar som har brunnit en gång i tiden", säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA. / SCA
  Läs mer

Sidor