Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Skogsnäringens självgodhet förhindrar en konstruktiv dialog: "Ryktet är i botten"

  Kategori: Skog
  Nuvarande skogspraxis hotar svenskarnas natur och samernas existens och i förlängningen kanske också själva skogsindustrin. Vi anklagar Sveriges regering och politiker för att gravt åsidosätta det svenska folkets önskan om ett anständigt skogsbruk. Det skriver jägmästaren Peter Lindgren och författaren Agneta Blomqvist i Dala-Demokraten: "Vi kan bedriva ett vettigt naturnära skogsbruk och många - framför allt enskilda skogsägare - gör det. På grund av de metoder skogsbolag, skogsägarföreningar, svenska kyrkan, med flera använder skadas skogsbrukares anseende. Skogsnäringens rykte har nått en bottennivå i Sverige och snart internationellt." / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • "DN tecknar missvisande bild av bioenergisektorn"

  Kategori: Bioenergi
  Tidigare i veckan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie med ambitionen att granska biobränslepolitiken. Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, välkomnar uppmärksamheten men känner inte igen sig i bilden som DN tecknar av hans bransch. Mårten Larsson är en av många sakkunniga som menar att ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en ytterst central del i omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle: "Omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem är enormt viktig om vi ska klara klimatkrisen". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen manar: Se över din skog efter vinterns snöbrott - "värst i Västernorrland"

  Kategori: Skog
  Skogar i Västernorrlands, Gävleborgs, Jämtlands, Dalarnas samt Värmlands län har under vintern drabbats av snöbrott. Skogsstyrelsen uppmanar markägare att se över sin skog för att bedöma skadorna. Men tänk på säkerheten - att arbeta i skadad skog kan vara mycket farligt. Skogsstyrelsen har observerat spridda snöbrott i samtliga län ovan men värst drabbade är områden längst kusten i mellersta Västernorrland samt på höjdlägen högre än 300 meter över havet i Gävleborgs län. Skadorna förekommer framför allt i nygallrade bestånd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu vill regeringen komma till rätta med allvarliga olyckor i skogsbruket

  Kategori: Skog
  Att förebygga arbetsplatsolyckor och dödsolyckor i arbetslivet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Jordbruk, skogsbruk och fiske tillhör de branscher med högst antal dödsolyckor i relation till antalet verksamma inom sektorn. För att ta krafttag mot olyckorna avsätter regeringen medel till en förnyad satsning för att minska riskerna inom jordbruket. Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "Dödsfall och allvarliga olyckor i arbetet är och ska alltid vara helt oacceptabelt. Den här frågan står högt på regeringens dagordning." / Regeringen
  Läs mer
 • Energimyndigheten föreslår omvända auktioner som stöd för bio-CCS: "Lägst kostnad vinner"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor bör utformas med hjälp av omvända auktioner. Nästa steg blir att i dialog med berörda aktörer mejsla fram detaljerna kring utformningen av stödet, och därefter lägga fram ett författningsförslag i november i år. Avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) beräknas kunna ta vara på minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år bara i Sverige. Omvända auktioner innebär att den aktör som kan leverera tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Svanen godkänner NTR-certifierat trä

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Svanens nya kriterier tillåter nu beständigt trä som blivit behandlade med träskyddsmedel – trä som till exempel är NTR-certifierat. Detta innebär mycket för den svenska träindustrin. Svenska Träskyddsföreningen ser positivt på dessa nya kriterier då de öppnar upp för en ny svensk marknad. / Träskyddsaktuellt
  Läs mer
 • Varför är den svenska träbyggnadsindustrin så framgångsrik och världsledande?

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Men en delsektor skiljer sig markant; den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda. "Det finns en potential för det industriella träbyggandet som är större än den svenska marknaden", säger Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok samt adjungerad professor i industriellt byggande vid Stanford University. Han framhåller att de svenska företagen är internationellt ledande inom det här området. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer
 • Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna

  Kategori: Klimat & Miljö
  Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna. Myrarna är viktiga kolsänkor eftersom de binder koldioxid från atmosfären. Men de släpper också ut växthusgasen metan som bidrar till den globala uppvärmningen. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Nu tas det krafttag mot skogsskador - SLU skogsskadecentrum får huvudrollen

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat - tre av fem positiva

  Kategori: Skog
  Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor