Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet: 320 MSEK på fyra år

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Bio+, Energimyndigheten
  Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 MSEK över fyra år i satsningen. "En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på biologiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran smartare genom nya innovationer och accelerera omställningsprocesser så att bioekonomin kan förverkligas", säger Rémy Kolessar, avdelningschef. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Mellanskogs terminal i Kil: Nio kameror fjärravläser volymen på några sekunder

  Kategori: Skog
  Mellanskog satsar på fjärrmätning av virke och driftsätter nu en fotorigg i Kil. Fotoriggen består av nio kameror uppställda på master, de möjliggör att personal på Biometrias anläggning i Sundsvall kan läsa av volymen på bara några sekunder, baserat på ett foto taget av lastbilen. Terminalen i Kil är en strategisk knutpunkt för möjligheterna att transportera massaved söderut, utanför Mellanskogs verksamhetsområde, något som har blivit allt viktigare, inte minst med anledning av granbarkborrens härjningar. Den totala investeringen på platsen uppgår till 5 Mkr. / Mellanskog
  Läs mer
 • Oron för biologiska mångfalden ökar snabbt

  Kategori: Klimat & Miljö
  Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWFs Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin. / WWF
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen den 21 mars - Södertörns högskola tar samlat grepp

  Kategori: Forskning & utbildning
  Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Inför detta har Södertörns högskola tagit ett samlat grepp med forskningsartiklar och redovisar de egna forskarna och pågående projekt som rör skogen. / Södertörns högskola
  Läs mer
 • Träbyggandet ökar snabbt i Finland

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: träbyggande, Stora Enso
  År 2020 satte miljöministeriet upp nya mål som syftar till att öka användningen av trä i offentliga byggnader i Finland. Effekten av dessa nationella mål syns redan tydligt i det finländska offentliga bygget, med många nya utbildningsprojekt som startar i början av 2021. Stora Enso kommer att leverera massiva träelement till en ny träskola i Helsingfors och en förskola i Tuusula, Finlands största stora trädagis hittills. "Finland har redan betydligt större orderstock för 2021 än för hela fjolåret, så året ser väldigt lovande ut för träbyggandet i Finland", säger Antto Kauhanen, affärsutvecklingschef på Stora Enso. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogsdebatten i media: "SVT inte opartiskt"

  Kategori: Skog
  I ljuset av debatten om klimatet så har frågan om skogen blivit högaktuell. Gör den mest nytta som brukad eller skyddad? Det är en fråga som diskuteras ihärdigt bland forskare och intresseorganisationer. En omistlig del i debatten är ett sakligt informationsunderlag från nyhetsrapporteringen. Men hur är det egentligen med SVT:s skogsbevakning i stort, är den opartisk? Näringslivets Medieinstitut (NMI) har undersökt frågan. NMI har granskat SVT:s och Smålandspostens (SMP) rapportering om skogsbruk i förhållande till klimat och miljö och funnit stora skillnader. / Näringslivets Medieinstitut
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna: ”Vi behöver ett nytt synsätt på biologisk mångfald - tre områden att utveckla”

  Kategori: Skog
  Den senaste tiden har skogsbruket angripits hårt av dem som påstår att vi inte klarar den biologiska mångfalden. Jag har tidigare skrivit om FNs globala mål - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet - och tycker det är en bra utgångspunkt, skriver Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna, i Land Skogsbruk. Han ser tre områden som viktiga att arbeta med och utveckla - ett ändrat synsätt, en ändring kring hur "rödlistan" används samt något sätt att mäta den biologiska mångfalden över tid och rum. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Så ser våra EU-parlamentariker på klimattullar

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Hur ser våra svenska EU-parlamentariker på föreslagna klimattullar (Carbon Border Adjustment Mechanism) inom EU? Bioenergi och biomassa ska inte klassas som koldioxidneutralt, enligt EU-parlamentet. Skogsindustrierna har ställt tre frågor till de svenska parlamentarikerna och fått svar från sex av dem. Frågorna kretsar kring den del av inspelet som rör biomassa och bioenergi, som parlamentet menar inte ska definieras som koldioxidneutralt. Parlamentet vill också att koldioxiden i biomassa och bioenergi ska prissättas. Därmed vill man införa en dubbelbokföring av koldioxidutsläpp från skogsbruket. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • WWF: Låt ekosystemen sätta ramarna

  Kategori: Skog
  Etiketter: WWF, Land Skogsbruk
  Vårt syfte är att påverka våra beslutsfattare att ta fram en ny skogspolitik där ekosystemen sätter ramarna för hur vi ska behandla våra skogar. Vi är övertygade om att det är det långsiktigt rätta för att stärka den biologiska mångfalden och skapandet av ett mer långsiktigt hållbart och resilient skogsbruk. Det skriver Peter Robertnz, WWF, i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Mer än 16,4 miljoner hektar skogsmark nu PEFC-certifierade

  Kategori: Skog
  Arealen PEFC-certifierad skogsmark i Sverige ökade under år 2020 med närmare 580 000 hektar. Det innebär att totalt 16 425 463 hektar skogsmark nu brukas i enlighet med PEFC:s Skogsstandard för hållbart skogsbruk. Antalet avtal för PEFC-skogscertifiering i grupp ökade också under förra året med drygt 900 stycken till totalt 48 915 avtal liksom antalet gruppcertifierade entreprenörer som ökade från 3 490 till 3 650 stycken. / PEFC Sverige
  Läs mer

Sidor