Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Derome stänger husfabriken i Renholmen

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Derome, Renholmen
  Derome har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att stänga husfabriken i Renholmen och koncentrera hustillverkningen till företagets fabriker i Anneberg, Värö och Kristinehamn. Det innebär att 34 medarbetare i Renholmen har varslats om uppsägning. Avsikten är samtidigt att bemanna ett nytt kontor i Skellefteå med ett antal medarbetare. / Derome AB
  Läs mer
 • Fler tallar kan bli konstruktionsvirke - till glädje för skogsägare och sågverk

  Kategori: Forskning & utbildning
  Med nya kvalitetsmätningsmetoder på stående skog hoppas forskare kunna få fram fler tallar som passar som konstruktionsvirke. Det kan få positiva effekter för såväl skogsägare som sågverk. Tallförädling har länge handlat om att öka stamvolymen samt att förbättra klimatanpassningen och stamrakheten. Men för att fungera som konstruktionsvirke i olika sammanhang bör timret vara starkt och styvt och får inte vrida sig eller bli krokigt efter torkning. / Holmen Skog
  Läs mer
 • Förebygg nya angrepp av granbarkborre

  Kategori: Skog
  Med vårvärmen vaknar granbarkborrarna till liv. Skogsägare bör redan nu ta reda på vindfällen och snöbrott för att förebygga nya angrepp. Holmen Skogs Torbjörn Elofson, chef för skog och mark i region Syd, ger råd: "När det är minst 18 grader sker granbarkborrens första svärmning och de angriper nya träd. De senaste åren har huvudsvärmningen varit runt månadsskiftet maj-juni i Sörmland och Östergötland". / Holmen Skog
  Läs mer
 • FRAS närmar sig slutredovisning: Eken behöver hjälp i granskogen

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: FRAS, Skogforsk
  Projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är inne i sitt slutskede. I ett nyhetsbrev redovisas preliminära slutsatser. Bland dem en intressant studie av Dvelphine Lariviere, Skogforsk, som studerat utvecklingen för ekar i granskogen: "Det är inte ovanligt att hitta insprängda äldre ekar i de sydsvenska barrskogarna. Eken kan ha blivit naturligt insådd i granskogen en gång i tiden, eller också är marken en tidigare hagmark som blivit igenplanterad. Oavsett historik är ekarna en värdefull resurs. Vi kunde se att de friställda ekarna hade mindre döda grenar än ekarna i kontrollytorna. Det tyder på ett avdöende hos de ekar som var trängda av granskogen. / SLU
  Läs mer
 • Vad krävs för växande bioekonomi och ökat träbyggande?

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: bioekonomi, träbyggande, LRF
  Nyligen arrangerade LRF ett riksdagswebbinarium tillsammans med GS facket och LO som handlade om ökat träbyggande och den växande bioekonomin. Nu kan du se det i efterhand. Många är överens om att ökat träindustriellt byggande driver bioekonomin framåt och är lösning för såväl klimatet och välfärden som bostadsbristen. Men vad är det som saknas för att ett ökat träindustriellt byggande ska bli verklighet? / LRF
  Läs mer
 • Artificiell intelligens ska granska storföretagens rapportering om biologisk mångfald

  Kategori: Klimat & Miljö
  Ecogain ingår nu ett samarbete med Knowit för att använda Artificiell Intelligens (AI) för utvecklingen av årets upplaga av Ecogains Biodiversitetsindex, en rapport som belyser hur de största företagen i Sverige och övriga Norden rapporterar sin påverkan på biologisk mångfald. Nytt för årets rapport är att även de baltiska länderna inkluderas. "Förra årets Biodiversitetsindex visade med tydlighet att frågan om biologisk mångfald prioriteras långt under klimatfrågan, trots att de två är sammanlänkade och trots att förlusterna av biologisk mångfald innebär stora affärsrisker, säger Anders Enetjärn. / Ecogain
  Läs mer
 • Hållbar, återvinningsbar, effektfull – ljus framtid för förstklassiga wellpappförpackningar

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Jag har alltid sett det korrugerade paketet som en helt enkelt lysande konstruktion. Och med hållbarhet och cirkulär ekonomi som står högst upp på agendan för både varumärken och konsumenter idag är detta lätta, hållbara och återvinningsbara material mer relevant än någonsin, skriver Veijo Korkalainen, försäljningschef på Metsä Board: "Vi har bara riktigt skrapat på ytan när det gäller potentialen hos korrugerade förpackningar med förstklassiga vita kraftliners. Som en tom mall för förpackningsdesign är det ett fantastiskt substrat att arbeta med, och vi kommer säkert att se ännu smartare design och lösningar i framtiden." / Metsä Board
  Läs mer
 • Ge budskapet om betald naturvård vingar: "Pudla - om det behövs"

  Kategori: Skog
  Vad är egentligen ekonomiskt jämställda mål mellan naturvård och produktion? Ingen har mig veterligen lyckats förklara detta sedan skogsvårdslagen delvis skrevs om 1993. Det är kanske denna sista lilla, uteblivna detalj som är största anledningen till att vi 28 år senare fortfarande famlar efter ramar som alla kan samverka inom och verktyg för att bruka sin skog? Det skriver skogsägaren Erik Hjärtfors i en krönika i Land Skogsbruk: "Vi som skogsägare kan bättre om vi får möjligheten, och är förtjänta av ett fortsatt högt förtroende. Så skogskooperationen, ta omtag, pudla om det behövs och hjälp oss att bli duktiga skogsbrukare och naturvårdare." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Bioenergi är inte svartvitt: "Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål"

  Kategori: Bioenergi
  Förenklade svar och polarisering hjälper inte debatten om bioenergi. Det skriver Mikael Karlsson, Uppsala universitet, i en krönika i Miljö & Utveckling. När det svåra görs lätt blir det lätt svårt. Så kan debatten om bioenergi beskrivas. Trots att frågan om användning av bioenergi inte är enkel ger vissa aktörer förenklade svar. Det förvirrar och polariserar. Det gäller att skilja på vad vi vet och inte vet och på varför vi vill göra något. Han avslutar: "Det är komplexa frågor som förtjänar rika diskussioner och komplexa svar. Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål." / Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • "Global miljöpåverkan hotar vår civilisation"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Vi står nu inför en global miljöpåverkan som hotar vår civilisation. För att klara krisen är det viktigt att skilja på de miljöproblem som kan lösas tekniskt och de som inte kan lösas tekniskt. Dwet skriver universitetslektor Stig-Olof Holm i Dala-Demokraten: "Om de fossila bränslena ska kunna avskaffas krävs till exempel att energikonsumtionen globalt sänks med cirka 80 procent, motsvarande 1960-talets nivå. En sådan snittkonsumtion skulle ändå innebära att många fattiga kunde öka sin konsumtion. Medan de rika skulle behöva sänka den, men ändå kunna leva på en rimlig materiell standard." / Dala-Demokraten
  Läs mer

Sidor