Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Ekosystemkollaps hotar hälften av världens företag - oro för biologisk mångfald

  Kategori: Klimat & Miljö
  Förstörda ekosystem kan radera hälften av världens BNP och utgör ett hot mot mängder av företag. Nu krävs åtgärder från näringslivet för att säkra både ekosystemen och deras egen överlevnad. BCG presenterar i rapporten ”The Biodiversity crisis is a business crisis” en väg framåt. "Naturens kris är även en kris för ett enormt antal företag. De måste bli en del av lösningen i stället för en del av problemet", säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på BCG, och expert på klimatomställning. Även en minskande biologisk mångfald behöver komma upp högre på agendan, heter det. / Boston Consulting Group
  Läs mer
 • Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva

  Kategori: Forskning & utbildning
  En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Syftet med kartläggningen var att skogsbolagen själva skulle beskriva sin digitala mognadsgrad och få en bild av vad de vill prioritera att digitalisera på 5 till 10 års sikt. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog uppdaterar kartor och skyltar i ekoparkerna i norra Sverige

  Kategori: Outdoor life & hunting
  Etiketter: Sveaskog, ekoparker
  Sveaskogs ekoparker finns över hela Sverige, från de lavklädda granurskogarna i norr till blåsippornas bokskogar i söder. Idag har Sveaskog 37 ekoparker med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.  Den nordligaste ekoparken är Ekopark Naakajärvi i Pajala kommun i Norrbotten. Under 2021 startar Sveaskog ett arbete med att uppdatera kartor och skyltning för de 17 ekoparkerna i Norrbotten och Västerbotten. Jakob Bjerner, Hållbarhetsansvarig Sveaskog, håller i arbetet: "Vi behöver kompensera för ett eftersatt underhåll för att göra ekoparkerna mer besöksvänliga". / Sveaskog
  Läs mer
 • Gapen mot klimatmålen minskar - men fler åtgärder och mer styrning behövs

  Kategori: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för år 2020 uppskattas kunna nås. "Styrning och åtgärder behöver komma på plats nu i närtid för att kunna ge effekt bortom år 2030", säger Johan Bogren, chef på Klimatstyrmedelsenheten. / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Ny studie har utvärderat 1.000 förslag: Så kan EU minska tropisk avskogning

  Kategori: Skog
  Etiketter: Chalmers, avskogning
  Konsumtion av importerade varor i EU är en starkt bidragande orsak till att skog skövlas i andra delar av världen. I en ny studie har forskare vid Chalmers och universitetet i Louvain, Belgien, utvärderat drygt tusen förslag om hur EU skulle kunna arbeta för att minska avskogningen, för att se vilka som dels skulle ha god effekt, dels vara möjliga att genomföra politiskt. "Det finns politiska förslag som både har starkt stöd hos många intressenter och som har potential att minska avskogningen, säger Martin Persson, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.​ / Chalmers
  Läs mer
 • Stora Ensos nya hållbarhetschef: "Vi är lösningsleverantör till utmaningarna"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Stora Enso, hållbarhet
  Stora Enso vill verkligen spela sin roll när det gäller hållbarhet, och företaget är lika angeläget om att hjälpa andra företag att omfamna material som kommer att vara mindre skadliga för planeten. Enligt Stora Ensos nya hållbarhetschef Annette Stube kräver en satsning på att förändra världen till det bättre ett kontinuerligt och fokuserat engagemang: "Detta är ett företag som har stor potential att vara en lösningsleverantör till flera av de stora hållbarhetsutmaningar vi har i världen idag, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald." / Stora Enso
  Läs mer
 • Nya rön om avstånd vid plantering: Planteringspunkten är allra viktigast

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: SLU Alnarp, plantering
  Vid plantering är det mycket bättre att välja rätt planteringspunkt än att tänka på avståndet till andra plantor. Nya forskningsresultat visar att det har väldigt liten betydelse. Om det totala antalet plantor är detsamma har den rumsliga fördelningen på hygget liten betydelse för kvalitét och tillväxt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos de svenska sågverken

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När många länder hade svårt att leverera trävaror under år 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år. "Efterfrågan på svenska trävaror ökade under år 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden", säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Svenskt Trä och Skogsindustrierna. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Råvarubrist hotar den svenska träförädlande industrin - skenande priser på sågade trävaror

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december. "Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid", säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen. / Trä och Möbelföretagen
  Läs mer
 • Norden är hela världens skogsskafferi

  Kategori: Skog
  Norden är en världsspelare i den globala försörjningen av skogsprodukter. Trots att de nordiska ländernas skogar bara täcker 1,6 % av världens skogsmarksareal står länderna för 13 % av världens pappersmassaproduktion, 15 % av exporten av sågade trävaror och 18 % av exporten av papper och pappersprodukter. I ett europeiskt perspektiv kommer 30 % av den samlade produktionen av sågat barrtimmer från Norden. "Den här sammanställningen har vi haft behov av länge. När vi pratar om den nordiska skogens betydelse i Europa och världen är det av stort värde att vi kan visa det med siffror", säger Jonas Rönnberg, ledare för sekretariatet vid SNS. / SNS Nordic Forest Research
  Läs mer

Sidor